Tro och tänkande


Eftertanke är inte farligt

En bibeldeists bekännelser

En klassisk deist tror i princip att det finns en transcendent, ogreppbar och personlig Gud som har skapat världen, men som efter världens skapelse inte ingriper i den på något sätt.

Vad är då en bibeldeist? En bibeldeist tror på ett liknande sätt att Gud gav oss Bibeln och efter det slutade kommunicera med oss människor.

Det finns knappast någon som kallar sig själv bibeldeist – termen är onekligen negativt värdeladdad – men det är likväl en term som belyser något som i allra högsta grad bör belysas. Jag stötte på denna term för första gången i Dallas Willards bok ”Hearing God” (s. 142) och den träffade mig mitt i prick.

Den som tidigare har diskuterat med mig om Guds sätt att kommunicera med oss människor vet att jag har försvarat en position som förnekar att vi idag kan förvänta oss att Gud kommunicerar med oss på något annat sätt än genom ...

Läs mer

"Att genomskåda kulturen"

Jag spenderade hela förra veckan på Tejp 2013 (vilket var fantastiskt!) och jag hade också förmånen att få tala på torsdagens kvällsgudstjänst under rubriken ”Att genomskåda kulturen”. Jag sa ungefär följande:

Det är länge sedan tro på Gud var den naturliga utgångspunkten i vår kultur. Nu är det snarare så att Gud har buntats ihop med tomtar och troll. Eller ja – det är förstås inte så att Gud bokstavligen har tryckts ihop med hundra tomtar och ett par troll, utan det är tron på Gud som har placerats i samma fack som tron på tomtar och troll. Och det är för många självklart att en intelligent och rationell människa inte tror på sådan ”vidskepelse”.

Allt som existerar är materia, och vetenskapen är den enda källan till kunskap. Och om någon, mot förmodan, fortfarande tror på Gud så är det ingenting som har med förnuft och rationellt tänkande att göra. För ...

Läs mer

Problemet med mycket av kyrklig (ungdoms)verksamhet

Kenda Creasy Dean uttrycker det exceptionellt bra i följande citat från Almost Christian: What the Faith of Our Teenagers is Telliing the American Church (2010):

The problem does not seem to be that churches are teaching young people badly, but that we are doing an exceedingly good job of teaching youth what we really believe; namely, that Christianity is not a big deal, that God requires little, and the church is a helpful social institution filled with nice people focused primarily on ”folks like us” – which, of course, begs the question of whether we are really the church at all.

What if the blasé religiosity of most American teenagers is not the result of poor communication but the result of excellent communication of a watered-down gospel so devoid of God’s self-giving love in Jesus Christ, so immune to the sending love of the Holy Spirit that it might not ...

Läs mer

Att tänka och tala sant om Gud

Är det viktigt att tänka och tala sant om Gud? Jag tror att de flesta gudstroende människor jag känner skulle besvara den frågan jakande. I alla fall efter att ha funderat ett tag.

Vid första anblick skulle kanske en del invända med att det viktigaste är ”hjärtats tro på Jesus” eller att man har ”tagit emot Jesus” (vilket är kyrkspråk som kort sagt beskriver ett personligt förhållningssätt till den andra personen i treenigheten som bejakar det egna behovet av frälsning).

Jag är dock övertygad om att dessa ”invändare” håller med om att ordet ‘Jesus’ har en mycket specifik betydelse i dessa meningar och att till exempel ”hjärtats tro på Jesus” inte kan sägas vara det viktigaste om ordet ‘Jesus’ definieras som ”Texas chili” (trots att det är en fantastisk maträtt!).

Jag är också övertygad om att samma personer håller med om att det är av avgörande betydelse huruvida det är ...

Läs mer

Man kan inte både äta kakan och ha den kvar (och abortfrågan är inget undantag)

Jag läste idag en artikel i Dagen med rubriken ”Samfunden splittrade i abortsynen”. I den finns två saker jag vill kommentera.

Kjell Larsson, Alliansmissionen, säger följande:

Det är ju ganska välbekant att vi värnar livet så långt det bara går, men det är svårt att adressera specifikt etiska frågor från talarstolen. Det är bättre att göra det i enskilda samtal och i bibelstudier [...]

Svårt att adressera specifikt etiska frågor från talarstolen? Varför skulle det vara det? Jag är fullt medveten om att Kjell Larsson (som jag ärligt talat inte har en aning om vem det är) endast ges ett minimalt utrymme i artikeln och att han också kan ha blivit felciterat. Citatet ovan är dock – oavsett om det är representativt för honom eller inte – tämligen märkligt.

En central idé (om än tyvärr inte alltid tydligt uttalad) i kristen tro är att det finns en objektiv (av människan oberoende) standard för ...

Läs mer

Tankefel i kyrkan #4: Post hoc ergo propter hoc

Post hoc ergo propter hoc. På svenska ungefär: Efter detta, därför på grund av detta.

Det här är ett vanligt tankefel som består i att man drar slutsatsen att en händelse (A) orsakar en annan (B) endast för att A inträffade före B.

Exempel: ”Jag bad till Gud att det skulle snöa på julafton och det snöade på julafton. Att det snöade på julafton var alltså ett resultat av att jag bad.”

För att dra den slutsatsen krävs mer än bara det faktum att det ena inträffade efter det andra. Att A inträffar före (eller simultant med) B kan sägas vara ett nödvändigt villkor för att A ska ha orsakat B. Det är dock inte ett tillräckligt villkor; det krävs något mer för att slutsatsen ska vara berättigad.

Läs mer

Om tänkande, vetenskap, Bibeln och antiintellektualism - svar på en kommentar

Jag fick en kommentar på ett tidigare inlägg igår som jag tänkte svara på i formen av ett nytt inlägg. Detta inlägg får också fungera som platsen för vidare diskussion av detta. Läs gärna kommentaren i sin helhet (den är inte så lång). Jag kommer att citera delar från den.

Liene (som är mycket välkommen hit till bloggen) skriver:

Vet du varför filosofisk tänkande får för lite utrymme hos kristna? för att ens egna tankar leder en fel. Man ska lyssna bara på den heliga anden.

Om du inte kan lita på dina egna tankar, hur kan du då veta att ”ens egna tankar leder en fel”? Påståendet att ”ens egna tankar leder en fel” är ju just dina tankar. Även om det är någon annan som är förmedlat det påståendet till dig så är det ofrånkomligt att dina egna tankar (ditt tänkande) är inblandade, exempelvis när du tar ställning ...

Läs mer

Nej, det räcker inte med bibelstudier!

Har avverkat två seminariepass på Tejp Norr 2012 med rubriken ”Kristen tro, vetande och vetenskap”. Rubriken känns igen från mitt tidigare seminarium på Livskraft Polar. Innehållet också – i alla fall delvis.

Seminariebeskrivningen löd som följer:

Vetenskap och gudstro framställs ofta som två parter i konflikt med varandra, där den förstnämnda är det enda möjliga alternativet för en tänkande människa. Men hur är det egentligen? Vad innebär det att veta? Vad är vetenskap? Och hur förhåller sig gudstro till dessa saker? Här reder vi ut begreppen. Ligger konflikten verkligen mellan vetenskap och gudstro?

I vilket fall som helst var det riktigt kul att, åter igen, prata om kristen tro i relation till kunskaps- och vetenskapsteori (inklusive två argument för Guds existens, ett argument för Jesu uppståndelse samt en kort genomgång av det evolutionära argumentet mot naturalism).

Något jag upptäcker varje gång jag gör något liknande är hur komprimerat det blir. Det ...

Läs mer

C-uppsats: Alvin Plantingas evolutionära argumentet mot naturalism

Jag har för första gången på mer än ett år läst igenom min C-uppsats. Det kändes väldigt annorlunda att läsa den nu jämfört med hur det kändes mitt i skrivandet och korrekturläsandet. Gårdagens genomläsning var kort sagt en mycket mer positiv upplevelse.

Jag är fortfarande nöjd med uppsatsen och har därför bestämt mig för att publicera den här och nu. Så här har ni den:

Alvin Plantingas evolutionära argumentet mot naturalism (PDF)

(Om någon är nyfiken på det formella betyget så blev det ett VG.)

Läs mer

Sturmark, Gud och moralen

Jag tittade på samtalet mellan Marcus Birro och Christer Sturmark tidigare idag. Det handlade kanske inte så mycket om det ämne som var annonserat (Gud och moralen) men det var helt klart både intressant och underhållande. Tänkte bara kort kommentera en sak som Sturmark sa, som faktiskt hade med ämnet att göra:

Men jag tror inte att moralen kommer ifrån Gud. Och egentligen så skulle jag vilja säga att kristna har samma… problem att förhålla sig till, eftersom… jag tror inte ens du [...] som är gudstroende skulle säga att Gud avgör vad som är moraliskt gott. Jag tror inte du skulle säga att Gud skulle kunna bestämma att det är moraliskt rätt att döda oskyldiga barn. Det skulle du säga att det kan han inte göra, Gud. Eller hur? [...] Och då är det ju så att då är det ju fel att mörda oskyldiga barn oavsett om Gud finns eller ...

Läs mer