Tro och tänkande


Eftertanke är inte farligt

Lovsångsskepticism och den bakomliggande teologin

Det här inlägget skulle kunna bli hur långt som helst, men jag ska försöka hålla det relativt kort, även om det kommer att innebära att vissa frågor lämnas obesvarade.

Frågan om det som på ”kyrkiska” kallas lovsång ska ha en plats i gudstjänsten har aktualiserats den sista tiden i den kyrka vi brukar gå till (en samarbetskyrka). Man kan lätt säga att det inte råder någon konsensus i frågan och att vissa har uttryckt en ganska kraftig mot-attityd. Jag tror dock att en enkel indelning i för och mot innebär en förenkling som missar viktiga teologiska faktorer.

De som uteslutande behandlar frågan som en formfråga finns både på för- och motsidan. Dvs. sådana som endast tar hänsyn till musikstil, textupprepningar, huruvida sångerna sjungs med psalmboken i hand, om sångerna leds av någon som står längst fram i kyrkan, eller vad det nu kan vara.

På motsidan finns också de som ...

Läs mer

Det ontologiska argumentet för Guds existens

Jag tror att många i princip avfärdar det ontologiska argumentet på förhand, för att det på något sätt är ”för bra för att vara sant” eller för att man har hört någon förlöjliga det. Jag hade exempelvis en gång en historielärare som presenterade Anselm av Canterburys (1033-1109) version med en attityd som skvallrade om att ansåg att det var nonsens. Denne lärare gjorde inga som helst försök att förklara Anselms resonemang, vilket jag, så här i efterhand, tror berodde på att han inte förstod argumentet själv. (Det gjorde inte jag heller vid tidpunkten.)

Den version jag tänkte ta upp här kommer från Alvin Plantinga. I resonemanget förekommer ett begrepp som jag tror behöver förklaras. Det är begreppet möjlig värld. Det betyder inte ”en parallell dimension”, ”en avlägsen utomjordisk civilisation”, ”ett annat universum” eller något liknande.

Med begreppet möjlig värld avses en specifik, komplett beskrivning av verkligheten, så som verkligheten kunde ...

Läs mer

Följ Jesus - även när du talar om Gud

Hur noggrann var Jesus när han talade offentligt? Jag tror att han var mycket noggrann och jag tror att också vi bör eftersträva att vara noggranna om vi säger oss vilja följa honom.

Så, nu vet ni vad jag tror om det, men i vanlig ordning tänker jag inte bara berätta om mina mentala tillstånd, utan jag tänker givetvis argumentera för att det jag tror är sant också är sant.

Här kommer argumentet:

(1) Innehållet i Jesu budskap, så som det förmedlas i evangelierna, är sant. Inte bara på ett övergripande plan, utan också i detaljer.

(2) Evangeliernas författare har inte korrigerat detaljer i Jesu budskap, som var felaktiga när Jesus ursprungligen förmedlade budskapet.

(3) Ett budskap som är inte bara är sant på ett övergripande plan, utan också i detaljer, måste vara noggrant formulerat.

(4) Alltså formulerade sig Jesus noggrant när han talade.

Nu har jag inte spenderat jättelång ...

Läs mer

Tankefel i kyrkan #5: The Taxicab Fallacy

The taxicab fallacy består i att man accepterar/hävdar en premiss, en princip, en idé, ett tankesystem eller en världsbild som man sedan ”vinkar av” som en taxi när man har kommit till sin önskade destination.

Med andra ord: Man drar den eller de slutsatser man vill dra med hjälp av (exempelvis) en premiss, sedan vinkar man av den som en taxi för att slippa dra andra slutsatser och acceptera andra konsekvenser som följer av den. Det handlar alltså om en viss form av inkonsekvent resonerande.

Detta förekommer ibland i relation till argument för Guds existens när någon är beredd att acceptera en premiss, men bara vill acceptera vissa implikationer av denna och inte andra. Detta tankefel förekommer såklart även i kyrkan (annars skulle jag inte ta upp det i ett inlägg med den här rubriken).

Jag ska försöka ge ett konkret exempel som, åtminstone enligt min erfarenhet, dyker upp ...

Läs mer

En bibeldeists bekännelser

En klassisk deist tror i princip att det finns en transcendent, ogreppbar och personlig Gud som har skapat världen, men som efter världens skapelse inte ingriper i den på något sätt.

Vad är då en bibeldeist? En bibeldeist tror på ett liknande sätt att Gud gav oss Bibeln och efter det slutade kommunicera med oss människor.

Det finns knappast någon som kallar sig själv bibeldeist – termen är onekligen negativt värdeladdad – men det är likväl en term som belyser något som i allra högsta grad bör belysas. Jag stötte på denna term för första gången i Dallas Willards bok ”Hearing God” (s. 142) och den träffade mig mitt i prick.

Den som tidigare har diskuterat med mig om Guds sätt att kommunicera med oss människor vet att jag har försvarat en position som förnekar att vi idag kan förvänta oss att Gud kommunicerar med oss på något annat sätt än genom ...

Läs mer

"Att genomskåda kulturen"

Jag spenderade hela förra veckan på Tejp 2013 (vilket var fantastiskt!) och jag hade också förmånen att få tala på torsdagens kvällsgudstjänst under rubriken ”Att genomskåda kulturen”. Jag sa ungefär följande:

Det är länge sedan tro på Gud var den naturliga utgångspunkten i vår kultur. Nu är det snarare så att Gud har buntats ihop med tomtar och troll. Eller ja – det är förstås inte så att Gud bokstavligen har tryckts ihop med hundra tomtar och ett par troll, utan det är tron på Gud som har placerats i samma fack som tron på tomtar och troll. Och det är för många självklart att en intelligent och rationell människa inte tror på sådan ”vidskepelse”.

Allt som existerar är materia, och vetenskapen är den enda källan till kunskap. Och om någon, mot förmodan, fortfarande tror på Gud så är det ingenting som har med förnuft och rationellt tänkande att göra. För ...

Läs mer

Problemet med mycket av kyrklig (ungdoms)verksamhet

Kenda Creasy Dean uttrycker det exceptionellt bra i följande citat från Almost Christian: What the Faith of Our Teenagers is Telliing the American Church (2010):

The problem does not seem to be that churches are teaching young people badly, but that we are doing an exceedingly good job of teaching youth what we really believe; namely, that Christianity is not a big deal, that God requires little, and the church is a helpful social institution filled with nice people focused primarily on ”folks like us” – which, of course, begs the question of whether we are really the church at all.

What if the blasé religiosity of most American teenagers is not the result of poor communication but the result of excellent communication of a watered-down gospel so devoid of God’s self-giving love in Jesus Christ, so immune to the sending love of the Holy Spirit that it might not ...

Läs mer

Att tänka och tala sant om Gud

Är det viktigt att tänka och tala sant om Gud? Jag tror att de flesta gudstroende människor jag känner skulle besvara den frågan jakande. I alla fall efter att ha funderat ett tag.

Vid första anblick skulle kanske en del invända med att det viktigaste är ”hjärtats tro på Jesus” eller att man har ”tagit emot Jesus” (vilket är kyrkspråk som kort sagt beskriver ett personligt förhållningssätt till den andra personen i treenigheten som bejakar det egna behovet av frälsning).

Jag är dock övertygad om att dessa ”invändare” håller med om att ordet ‘Jesus’ har en mycket specifik betydelse i dessa meningar och att till exempel ”hjärtats tro på Jesus” inte kan sägas vara det viktigaste om ordet ‘Jesus’ definieras som ”Texas chili” (trots att det är en fantastisk maträtt!).

Jag är också övertygad om att samma personer håller med om att det är av avgörande betydelse huruvida det är ...

Läs mer

Man kan inte både äta kakan och ha den kvar (och abortfrågan är inget undantag)

Jag läste idag en artikel i Dagen med rubriken ”Samfunden splittrade i abortsynen”. I den finns två saker jag vill kommentera.

Kjell Larsson, Alliansmissionen, säger följande:

Det är ju ganska välbekant att vi värnar livet så långt det bara går, men det är svårt att adressera specifikt etiska frågor från talarstolen. Det är bättre att göra det i enskilda samtal och i bibelstudier [...]

Svårt att adressera specifikt etiska frågor från talarstolen? Varför skulle det vara det? Jag är fullt medveten om att Kjell Larsson (som jag ärligt talat inte har en aning om vem det är) endast ges ett minimalt utrymme i artikeln och att han också kan ha blivit felciterat. Citatet ovan är dock – oavsett om det är representativt för honom eller inte – tämligen märkligt.

En central idé (om än tyvärr inte alltid tydligt uttalad) i kristen tro är att det finns en objektiv (av människan oberoende) standard för ...

Läs mer

Tankefel i kyrkan #4: Post hoc ergo propter hoc

Post hoc ergo propter hoc. På svenska ungefär: Efter detta, därför på grund av detta.

Det här är ett vanligt tankefel som består i att man drar slutsatsen att en händelse (A) orsakar en annan (B) endast för att A inträffade före B.

Exempel: ”Jag bad till Gud att det skulle snöa på julafton och det snöade på julafton. Att det snöade på julafton var alltså ett resultat av att jag bad.”

För att dra den slutsatsen krävs mer än bara det faktum att det ena inträffade efter det andra. Att A inträffar före (eller simultant med) B kan sägas vara ett nödvändigt villkor för att A ska ha orsakat B. Det är dock inte ett tillräckligt villkor; det krävs något mer för att slutsatsen ska vara berättigad.

Läs mer