Jag råkade se att Patrik Lindenfors på Humanistbloggen har kommenterat William Lane Craigs besök i Stockholm i ett inlägg med rubriken ”Folkmordsförsvarare pratar i Stockholm ikväll”

Jag är smått tveksam till att överhuvudtaget ägna ohederliga grepp som dessa någon tid och energi, men samtidigt lockar det att belysa detta. Så här följer ett kortare citat samt kommentarer till detta:

Den mediokre filosofen och folkmordsförsvararen William Lane Craig pratar i Stockholm ikväll, inbjuden av organisationen Apologia som verkar för den kristna trons försvar. Craig är ökänd för sitt försvar av folkmorden som finns skildrade i Bibeln.

1. ‘Folkmord’ är med rätta ett väldigt (negativt) värdeladdat ord. Vi ryggar – återigen med rätta – tillbaka inför ordets denotationer. Att tillskriva någon epitetet ”folkmordsförsvarare” är således ett effektivt sätt att misstänkliggöra och svartmåla denne någon.

Att göra detta är hederligt endast om det är sant att personen i fråga försvarar det man i allmänhet menar med ordet ‘folkmord’.

Jag har hittills varken sett eller hört Craig göra detta. (Jag har dock viss förståelse för att en slarvig och kontextlös titt på Craigs resonemang kring krigen som gestaltas i Gamla Testamentet kan föranleda en sådan uppfattning.)

2. Påståendet att Craig är en ”medioker” filosof säger förmodligen mer om den som fäller omdömet än om Craig. Craigs akademiska meriter berättar liksom en helt annan historia.

Det är intressant att reflektera över hur det skulle vara om förhållandet var det omvända; om en filosof kallade en biolog ”medioker”, istället för tvärtom, som i det här fallet. Troligen skulle man då säga något om att filosofen bör vara försiktig med att fälla dylika omdömen om någon som är verksam i ett område som ligger så pass långt ifrån filosofens eget område.

Detta vore ett högst rimligt påpekande, och det är även ett högst rimligt påpekande i det aktuella fallet; den som ger sig ut utanför sitt eget område bör vara försiktig i sina omdömen. Patrik Lindenfors försöker inte ens motivera att Craig skulle vara en ”medioker filosof”. Vi får inte ett enda argument för detta omdöme.

Är det inte åtminstone lite anmärkningsvärt att någon som hävdar att en professionell, välmeriterad filosof är ”medioker” inte ens försöker argumentera för sitt påstående? Kan det kanske vara så att just detta är ett exempel på ett filosofiskt mediokert förehavande?