Om

Jag som formulerar mina tankar här heter Andreas. Jag har en fil.kand. i filosofi (om dylika formalia intresserar någon). Jag skriver här huvudsakligen om sådant som berör kristen tro och/eller filosofi.

Geografiskt befinner jag mig ett stenkast från Piteå, där jag bor med fru och två döttrar. Jag jobbar med mycket, men i bemärkelsen tjänar pengar på så jobbar jag främst med programmering och DevOps.

Jag är kristen. Detta ska dock inte förstås som ett diffust kulturellt attribut. Inte heller ska det förstås som att den kristna tron ”känns rätt för mig”, som om det handlade om ett terapeutiskt livstillbehör.

Vad jag menar när jag säger att jag är kristen är snarare att jag följer Jesus och att jag är övertygad om att Gud, såsom denne presenteras i Bibeln, existerar och är den som ligger bakom vår och universums existens, samt att människans situation är sådan att hon, på grund av hennes ondska och uppror mot Gud, behöver Guds nåd och förlåtelse, vilken människan har fått tillgång till i, genom och tack vare Jesus.

Jag kan förstås ha fel. Att hävda något annat skulle vara ett implicit anspråk på att besitta en egenskap som endast Gud har (allvetande), men kontentan av de ledtrådar jag hittills har stött på är att Gud existerar och att Jesus från Nasaret var den han påstod sig vara: Gud inkarnerad; sann människa, sann Gud. Människans räddning.

Konstigt? Jag diskuterar gärna ärliga frågeställningar. Det är fritt fram kontakta mig om du vill säga hej, diskutera, ställa en fråga eller något dylikt.

Du hittar mig förstås också på Twitter och Facebook.