Tro och tänkande


Allt oftare i frontalkrock med kulturen

Mer om kristen moral

Ateistbloggen har svarat på det jag skrev angående grunden för kristen moral. Här följer mina kommentarer:

  1. Angående DCT och den externa morallag Ateistbloggen (härefter kallad AB) hävdar måste existera samt min ”lösning” så tror jag att AB har missförstått mig. Jag säger inte att Guds natur gör hans befallningar sanna på det sätt AB beskriver (min ”lösning” har inget med Eutyfrons dilemma att göra). Vad jag säger är att det ingår i vad Gud är att hans befallningar är ”normativt sanna”. Någon extern morallag behövs inte för det, lika lite som det behövs en extern lag som säger ”Gud existerar” för att Gud ska kunna existera. Det vore intressant om AB kunde referera till någon filosof på akademisk nivå som har utvecklat ”det måste finnas en extern morallag”-hypotesen.

  2. Om man slarvläser det jag skrev så kan man förmodligen dra slutsatsen att jag menar att ”eftersom gud är omniscient och omnipotent …

Läs mer

Ingen grund för kristen moral?

Jag hittade en blogg igår, Ateistbloggen, där ett av inläggen har rubriken Ingen grund för kristen moral. Läs gärna hela inlägget (det är inte så långt). Författaren skriver bland annat följande:

Divine Command Theory (DCT) säger att rätt och fel bestäms av vad YHWH dikterar. [...]

Det största filosofiska problemet med DCT är, förutom att vilka grymheter som helst kan rättfärdigas som goda, att om det inte redan finns en objektiv moralisk lag som säger att det YHWH befaller blir normativt så händer inget när han befaller. DCT förutsätter alltså att det, oberoende av YHWH, finns en objektiv morallag, nämligen den morallag som säger att det YHWH befaller blir normativt sant. DCT är alltså grundlös och har ingen förklaring till existensen av en objektiv moral.

Måste det finnas en objektiv morallag som säger att det Gud befaller blir normativt sant? Jag tror inte det. Gud är omniscient och …

Läs mer

Det ondas problem - vad är ont?

Om man frågar någon som inte tror att Gud existerar om anledningen till det, då får man ofta höra att om Gud fanns, då skulle det inte finnas så mycket ondska i världen.

Invändningen finns i alla möjliga olika former, mycket beroende på vem som uttrycker den. Att det inte är ett problem endast för intellektuella filosofer, det är tydligt i och med att även barn spontant kan formulera liknande tankar, om än inte lika strukturerade och tydligt formulerade.

Den första som formulerade problemet i detalj sägs ha varit en grekisk filosof vid namn Epicurus (341-270 f.Kr). Det är alltså inga nya tankar. Så hur kommer det sig då att kristendomen har kunnat växa så mycket, trots att problemet i fråga är äldre än kristendomen? Är problemet inget verkligt problem? Är kristna människor inte tillräckligt intelligenta för att förstå problemet?

Ungefär så här ser argumentet ut:

(1) Gud existerar och …

Läs mer

Mänsklig frihet och gudomlig förkunskap

Om Gud är allvetande och därmed också har ofelbar kunskap om framtiden, kan vi verkligen ha fri vilja då? Med att människan har fri vilja avses att hon ensam orsakar sina val och att inget tvingar henne att välja som hon väljer. Är dessa två ting, ofelbar kunskap om framtiden (härefter kallad gudomlig förkunskap) och fri vilja, förenliga med varandra?

Om Gud vet att Kalle den 30:e mars kommer att råna en bank, då kommer Kalle att råna en bank den 30:a mars. Alltså är det redan bestämt vad Kalle ska göra och således har Kalle inte någon fri vilja, eller?

Argumentet ser ut ungefär så här:

(1) Om Gud vet att k kommer att göra x, då kommer k att göra x
(2) Gud vet att k kommer att göra x
(3) Alltså måste k göra x

Om k måste göra x, då är k …

Läs mer

Logikens lagar i ett ateistiskt universum

I den kristna världsbilden är det lätt att motivera giltigheten i logikens lagar:

  1. Gud och hans väsen är absolut och normen för sanning. Därför existerar logikens lagar i absolut bemärkelse eftersom dessa reflekterar naturen hos en absolut Gud.

  2. Människan kan, eftersom hon är skapad av denne Gud, upptäcka logikens lagar. Människan har alltså inte skapat dessa.

I den ateistiska världsbilden blir det annorlunda och Dr. Greg Bahnsen uttrycker detta på följande vis:

It is only the existence of God, and His revelation of Himself to us, that makes it possible for us to use logic (laws of reasoning that God has established), to do science (the world is orderly and predictable because God governs it), and to know right from wrong (God has revealed His laws in Scripture and written them on the consciences of men).

The atheist system cannot account for laws of logic, the uniformity of nature, or …

Läs mer

Sistatidenpropaganda saknar trovärdighet

Det har förmodligen alltid funnits folk som har menat sig leva i ”den yttersta tiden” och motiverat detta med tolkningar av Uppenbarelseboken. Många saker har pekats ut som ”vilddjurets märke”. På 80-talet var det streckkoder. Idag är det RFID-chip som gäller.

Flammor är en enligt egen utsago en ”profetisk tidsskrift” och på deras hemsida kan man läsa alla möjliga saker relaterade till ämnet. Man skriver bland annat:

De elektroniska penningtransaktionerna med olika betalkort kommer att ersättas med chip som injiceras under huden på pannan eller handen. Chip för sådana transaktioner har redan börjat användas.

[...]

Vi har alltså sett detta med egna ögon. Tidigare har vi sett i det profetiska ordet att det skulle bli så. Det borde inte vara svårt att tro på detta nu!

Vad ska jag tro på? Att man kan placera ett chip under huden och använda detta som identifikation vid betalning? Visst. Det har jag …

Läs mer

"Jesus har aldrig funnits"

”Jesus har aldrig funnits”. Det är i alla fall rubriken i en smått patetisk artikel i Aftonbladet. Då det förmodligen finns folk som sväljer denna artikel utan att ens tugga så tänkte jag kommentera ett par saker:

Folk i allmänhet är inte medvetna om hur svaga bevisen är för att Bibelns Jesus har funnits.

Även om det skulle vara sant att bevisen för Jesus existens var väldigt svaga, ja till och med om det inte fanns några vetenskapliga bevis alls, så är detta inte detsamma som ett bevis för att Jesus aldrig har funnits.

Alltså, att du inte kan bevisa att jag tänkte på giftormar igår, det är inte detsamma som att du har bevisat att jag inte tänkte på giftormar igår. Get the point?

Inget tyder på att Paulus visste att Jesus nyligen levat på jorden. [...] Paulus hade aldrig träffat Jesus.

Jaså, inte?

”Jag meddelade er det …

Läs mer

En ateists predikan om Jesus?

Jag hade tänkt kommentera Lena Anderssons sommarpratande i P1 samma dag som jag hörde programmet, men jag kom av mig och tänkte att det kanske inte var värt det eftersom ingen utom jag verkade ha lagt märke till programmet. Såhär i efterhand kan jag lätt konstatera att jag hade helt fel. Fler än 1000 lyssnare ska ha hört av sig efter programmet, vilket tydligen är väldigt många – eller åtminstone tillräckligt många för att det ska uppmärksammas i media. Här följer min reaktion och mina kommentarer.

Lena Andersson säger själv följande om sitt program:

Mitt program kommer att vara en ateists predikan om och med Jesus. Jesu handlingar ska undersökas ur ett moraliskt och existentiellt perspektiv.

Så långt är det intressant, och jag ser faktiskt fram emot att höra hur en ateist undersöker Jesu handlingar ”ur ett moraliskt och existentiellt perspektiv”.

Ungefär nu kan vi säga att jag börjar …

Läs mer