Tro och tänkande


Eftertanke är inte farligt

Oliktänkare, objektivitet och partiskhet gentemot evolutionsteorin

Patrik Lindenfors och Christer Sturmark har bemött en artikel från Claphaminstitutet med rubriken Evolutionsteorien får allt svagare stöd ju mer vi vet om universum”. Inte helt oväntat har Lindenfors och Sturmarks artikel rubriken ”Evolutionsteorin mer bekräftad än någonsin”.

Dessa herrar skriver ett par saker jag inte kan låta bli att kommentera. Notera dock att jag här inte säger något, varken positivt eller negativt, om artikeln från Claphaminstitutet. Jag avser inte här argumentera varken för eller mot evolutionsteorin. Det jag vill diskutera är Lindenfors och Sturmarks resonemang.

Det finns några enstaka biologer i världen som är tveksamma till evolutionsteorin, med då är det alltid för att religiösa övertygelser står i vägen för en objektiv granskning av verkligheten.

Det här är intressant. Om en biolog är tveksam till evolutionsteorin, då beror det automatiskt på att ”religiösa övertygelser står i vägen för en objektiv granskning av verkligheten”. Detta är ju förstås väldigt bekvämt ...

Läs mer

En människa när det handlar om abort på grund av kön - annars inte?

Ni kanske har noterat att det i media (se t.ex. Expressen, Aftonbladet, SvD och Dagen) har pratats om en kvinna som två gånger i följd valde att abortera därför att fostret var av oönskat kön – en flicka. En överläkare uttalar sig och säger att det kan kännas obehagligt att medverka i detta om man själv har värderingar om könets lika värde. Skämtar dom med mig?

Helt plötsligt är tydligen ett foster före vecka 22 en människa. För annars är det ju inget att orda om. Man kan ju knappast höja rösten och skrika könsdiskriminering om det inte är en människa som diskrimineras.

Men om det nu är en människa, då är det en människa även när aborten inte handlar om kön. Och människor är värdefulla. Människor har rättigheter. Hur svårt kan det vara?

Mats Selander skriver klockrent om ”Den schizofrena abortkulturen”:

[...] svensk lagstiftning betraktar inte ett människofoster innan vecka ...

Läs mer

Angående föregående inlägg (om universums finjustering)

Jag citerade i föregående inlägg ett par rader från bloggen Sagor från livbåten (”Att universums egenskaper är som gjorda för intelligent liv kan ju antingen bero på …”). Att de exemplifierande meningarna kom från den bloggen var dock inte en del av min poäng. Mitt inlägg skrevs inte ens med den nämnda bloggens skribent inräknad i den tänkta målgruppen.

Han har dock, trevligt nog och i vilket fall som helst, reagerat på mitt inlägg. Det är egentligen inte mycket jag känner att jag behöver kommentera, men några saker vill jag ändå ta upp. Läs gärna hela reaktionen innan du läser vidare.

Allt som här sägs är redan sagt, tänkt och skrivet av fysiker, men med den skillnaden att de är ödmjuka nog inför våra möjligheter att förstå universum att de inte drar den självsäkra slutsatsen att det finns en designer. Fysiken bygger istället en teori som omfattar vad man uppfattar som ...

Läs mer

Bli inte förvånad om du överlever ett fall från 10 000 meter...

För att liv överhuvudtaget ska vara möjligt i universum, så finns det en rad parametrar som måste vara justerade med stor precision. Och det är inte så att om dessa parametrar hade haft avvikande värden så hade annorlunda former av liv utvecklats, utan om dessa hade värden hade avvikit bara lite (extremt lite), då hade liv överhuvudtaget inte kunnat existera.

William Lane Craig exemplifierar:

For example, according to the physicist P. C. W. Davies, changes in either gravitation or the weak force of only one part in 10^100 would have prevented a life-permitting universe. [...] Stephen Hawking estimates that a decrease in the expansion rate of even one part in a hundred thousand million million one second after the Big Bang would have resulted in the universe’s recollapse long ago; a similar increase would have precluded the galaxies’ condensing out of the expanding matter.

(Reasonable Faith, tredje upplagan, s ...

Läs mer

Lindgrens tidsmaskin och antidemokratiska tendenser

Jag saxar från sr.se:

Riksdagsledamoten Else-Marie Lindgren (KD) från Borås tycker att statsministern borde avsluta sina tal med att be Gud välsigna Sverige.

[...]

Kristdemokraten Else-Marie Lindgren har USA som förebild. Där avslutar presidenten sina tal med ett ”God bless America”.

– I USA hör du presidenten välsigna landet och människorna, säger Else-Marie Lindgren till Radio Sjuhärad.

– Jag tycker det skulle vara suveränt om statsministern kunde säga detta för vi är fortfarande ett kristet land. Det är viktigt att ledningen ska kunna bekänna sin tro, säger Else-Marie Lindgren.

Det här var igår. Alltså den 10:e februari 2009.

Min fråga är: Varifrån fick Lindgren tidsmaskinen?

Jag menar, hon måste ju ha rest i tiden, till år 2009. Vad gäller hennes tidsliga hemvist så måste den vara åtminstone ett par decennier bakåt i tiden. Om det räcker. För att påståendet ”vi är fortfarande ett kristet land” ska kunna vara i närheten av ...

Läs mer

Två känsliga frågor

Det här är ett känsligt ämne. Det verkar i alla fall så, vilket kanske inte är så konstigt. Men jag vill gärna ta två steg tillbaka och tänka lite kring detta – och gärna tillsammans med er. Och helst utan att lägga så mycket fokus på eventuella emotionella reaktioner dessa frågor kan väcka. Beredda? Bra, då kör vi.

Frågorna är:

(1) Älskar Gud alla människor? Och vad betyder det i så fall?

(2) Duger jag som jag är (i Guds ögon)?

Jag utgår ifrån ett antal premisser, varav de viktigaste är:

(a) Gud hatar synd (dvs. sådant som strider mot Guds moraliska vilja).

(b) Alltsedan Fallet är människans natur syndig (i vilken grad den är det är dock inte relevant för mitt resonemang), vilket också är en orsak till att synden är universell (dvs, att alla människor syndar).

(c) Gud hade med rätta kunnat lämna människan under domen, med straffet – att ...

Läs mer

Mission och att stoppa in Gud i en låda

För ett par dagar sedan kom jag att tänka på en sak. Inget nytt visserligen, men jag tror inte jag har skrivit om det tidigare. Det handlar om mission. Jonas berörde samma ämne igår, men det jag tänker skriva nu ska inte betraktas som ett svar eller en kommentar till hans inlägg. Jag vill vidare poängtera att jag gör en del generaliseringar utifrån min egen erfarenhet – och att dessa ska förstås med betoning på det sistnämnda och kursiverade.

Till saken nu. När vi i kristenheten tänker på mission, då tänker vi – tror jag – främst på mission i utlandet. Gärna bland ett folk som saknar etablerade kyrkor. Och när vi tänker på de missionärer som ska åka till detta folk för att missionera, då framstår det inte alls som något varken konstigt eller onödigt att dessa missionärer behöver förbereda sig innan de åker, så att de är så beredda som möjligt ...

Läs mer

"Men vi har ju den helige ande!"

Ibland när jag kollar TV-nyheterna eller råkar snegla lite på något morgonprogram och det är någon expert som intervjuas i någon fråga, då händer det att den utvalda experten slänger ur sig saker som jag anser är helt felaktiga. Det är förstås i sig självt inte konstigt alls. Jag menar, min världsbild (den kristna) är ju inte direkt i majoritet, speciellt inte bland experterna – och inte i Sverige i alla fall. Men det är precis det jag tycker är ungefär hur dumt som helst.

Min ödmjuka analys av det hela är att vi kristna får skylla oss själva.

Det är förstås önskvärt för vem än som vill påverka samhället att ”nyckelpositioner” innehas av sådana som omfattar de uppfattningar man själv bär på. Det är inget märkligt med det. Här måste man dock konstatera att vi kristna inte har lyckats så bra.

Jag tror att förklaringen (åtminstone delvis) ligger i den ...

Läs mer

Ska staten lägga sig i människors relationer?

Ska staten lägga sig i människors relationer? Jag menar att den enskilde individen ska vara fri att göra vad han/hon vill så länge det inte skadar någon annan människa eller skadar samhället som sådant. Detta är knappast en kontroversiell åsikt. Tvärtom tror jag ganska många delar den.

En konsekvens av detta är att staten inte ska lägga sig i vad vuxna människor gör i sina egna sovrum eller vilka sorters relationer samma kategori människor är delaktiga i.

Varför skulle staten lägga sig i det? Varför skulle staten t.ex. uppmuntra och främja vissa sorters relationer? Det bör generellt sett inte ligga i statens intresse att lägga sig i sådant, och eventuella undantag måste motiveras på ett adekvat sätt.

Finns det några undantag då? Jo, det finns en typ av relationer som staten har orsak att lägga sig i. Det är relationer som till sin karaktär tenderar att generera nya ...

Läs mer

Fler tankar om universalism

Jag skrev för ett par månader sedan ett kort inlägg om fri vilja och universalism, där jag hävdade att det inte på något sätt är säkert att Gud kan få alla människor att vilja ha med honom att göra, samt att det för Gud inte är önskvärt att tvinga någon människa att spendera evigheten med honom.

Detta anser jag fortfarande är ett stort (filosofiskt) problem för universalismen. Det verkar inte finnas någon som helst rimlig orsak att tro att varenda människa förr eller senare skulle vilja ha med Gud att göra (och därmed omvända sig från sitt uppror). Det finns liksom ingen ”tvingande princip” som kommer att få människor att välja på ett visst sätt (det skulle motsäga existensen av människans fria vilja).

Inte heller verkar det finnas någon – varken filosofisk eller teologisk – orsak att tro att Gud på något sätt skulle vara ålagd att inte tidsbegränsa erbjudandet om förlåtelse ...

Läs mer