I den kristna världsbilden är det lätt att motivera giltigheten i logikens lagar:

  1. Gud och hans väsen är absolut och normen för sanning. Därför existerar logikens lagar i absolut bemärkelse eftersom dessa reflekterar naturen hos en absolut Gud.

  2. Människan kan, eftersom hon är skapad av denne Gud, upptäcka logikens lagar. Människan har alltså inte skapat dessa.

I den ateistiska världsbilden blir det annorlunda och Dr. Greg Bahnsen uttrycker detta på följande vis:

It is only the existence of God, and His revelation of Himself to us, that makes it possible for us to use logic (laws of reasoning that God has established), to do science (the world is orderly and predictable because God governs it), and to know right from wrong (God has revealed His laws in Scripture and written them on the consciences of men).

The atheist system cannot account for laws of logic, the uniformity of nature, or moral absolutes. These are immaterial and universal, and how could anything immaterial and universal be accounted for in a naturalistic (matter only) universe? The atheist worldview cannot provide the preconditions of intelligible experience, science, logic, or morality. In fact, the atheist worldview – since it cannot justify the laws of logic or standards of reasoning – cannot even account for a rational debate concerning the existence of God.

(Saxat från The Great Debate: Does God Exist?, Bahnsen vs Stein, från 1985)