Tro och tänkande


Eftertanke är inte farligt

Ett par kommentarer och svar

Fredrik (Ateistbloggen) har kommenterat två tidigare inlägg (här och här) och för att göra diskussionen lite mer synlig så besvarar jag kommentarerna här istället.

Baggini är filosofiprofessor och det är i stort hans beskrivning i “Atheism a very short introduction” som jag utgår ifrån. Baggini beskriver även ett antal ateistiska moralsystem, varav Kants är ett. Jag antar att det finns mängder av försök i filosofiska facktidskrifter att lösa dilemmat, men det gör inte att det är löst.

Aha! Det finns alltså en filosofiprofessor som hävdar att Eutyfrodilemmat inte är löst (för kristendomens räkning). Trevligt. Jag borde helt klart ta en titt på hans resonemang någon gång. Dock så kan jag inte, trots att jag anstränger mig, se problemet i att moralen är grundad i Guds natur. Jag kan inte se likheten mellan det och något av hornen i Euryfrodilemmat.

Om vi ser det rent positivistiskt så betyder ordet etik att ...

Läs mer

Peter Kreeft om objektiv och relativ moral

I en föreläsning jag nyligen lyssnade på gör Peter Kreeft (filosofiprofessor vid Boston College) följande analys:

The existence of a real morality, a real distinction between good and evil, cannot be explained without something like God. That argument presupposed the premise that good and evil are objectively real. Many people say they don’t believe that premise. They say morality is man-made, subjective and relative. Like the rules of a game or politics.

But when you ask this people whether they really believe that it’s okay to rape, or to be a Hitler, or a cannibal, or even to burn down the rain forest, they don’t say then that morality is only subjective.

When they tell you not to impose your morality on them, suppose you tell them ‘That’s your morality, but imposing morality on other people, that’s my morality!’ And tell them not to impose ...

Läs mer

Etik, Eutyfrons dilemma och lite annat

Fredrik har svarat på mitt tidigare inlägg och jag kommenterar för enkelhetens skull bit för bit.

Vad jag menar med att en Humanistisk etik berör de verkligt etiska frågorna snarare än religiösa pseudofrågor är att etik handlar om hur vi ska bete oss mot varandra. En Humanistisk etik utgår från mänskliga behov och värderingar. Genom att diskutera kan vi tillsammans komma överens om goda etiska riktlinjer för hur vi ska bete oss mot varandra. Dessa frågor går alldeles utmärkt att diskutera utan att blanda in gudarna.

Att en Humanistisk etik utgår ifrån ”mänskliga behov och värderingar” låter ju trevligt. Problemet är bara att den inte är objektiv och därför inte kan ”berätta” för mig varför just denna etik är den rätta, om det inte skulle vara så att jag spontant håller med i dess innehåll.

Att diskutera etikfrågor med våra subjektiva tyckanden som enda grundval leder som bäst till att ...

Läs mer

Sergelplattan, alkohol och familjeupplösningen

Carl-Erik Sahlberg skriver om Sergelplattan på SvD Brännpunkt. Definitivt läsvärt. All heder åt Sahlberg och resten av Klara kyrka!

Den som känner mig vet att jag gärna ifrågasätter och analyserar, men får man ifrågasätta resonemang i en dylik artikel? Visst får man det. Att man har gripande historier att berätta medför inte med automatik att man har rätt i sina resonemang och slutsatser. Den som tycker att jag är okänslig som ”klagar” på något som är så emotionellt berörande får tycka det, men försök gärna förstå vad jag skriver först, okej?

Det är främst ett par stycken jag ställer mig tvekande inför. Jag citerar:

Frågar man en missbrukare på Sergels torg vilken drog som är farligast, så svarar cirka 95 procent av dessa experter: alkohol. Ingen av dem har förmodligen tagit sin första spruta helt nykter.

Resonemanget är alltså att alkohol är den farligaste drogen därför att förmodligen ingen av ...

Läs mer

Jesus och logik

J.P. Moreland har skrivit en bra, kort, lättläst och definitivt läsvärd artikel om hur Jesus resonerade. Här följer ett par stycken saxade ur artikeln (läs dock gärna hela artikeln, den är inte så lång).

The basic laws of logic are neither arbitrary inventions of God nor principles that exist completely outside God’s being. Obviously, the laws of logic are not like the laws of nature. God may violate the latter (say, suspend gravity), but He cannot violate the former. Those laws are rooted in God’s own nature and govern His own mind. Indeed, some scholars think that the passage “In the beginning was the Word (logos)” (Jn 1:1) is accurately translated “In the beginning was Logic (a divine, rational mind)”. For example, even God cannot exist and not exist at the same time; He cannot both love and hate Jesus Christ; there cannot be one God ...

Läs mer

Ett mord är mer än en omkonfigurering av atomer

Jag råkade läsa ett inlägg på Ateistbloggen och såg ett par intressanta påståendet i det sista stycket:

Ingen Humanist vill vifta bort de etiska frågorna, som Leijonhufvud antyder. Tvärt om vill vi leda debatten till att handla om de rent etiska spörsmålen istället för kvasidiskussioner om vad en eventuell gud vill att vi ska göra. Humanisterna är en organisation under stark tillväxt. Snart kanske man kommer att dominera den etiska debatten. Trots allt är gemene svensk mer intresserad av vilken påverkan en viss fråga har över deras liv än vad en utdaterad lära har att säga om saken. Humanismen är en livsåskådning för framtiden. Kristendomens, judendomens och islams världsbild hör bronsåldern till.

Vilka är ”de rent etiska spörsmålen” om vi räknar bort Guds existens? Finns det någon orsak överhuvudtaget att diskutera etik om man förutsätter att en transcendental norm inte existerar? Utan en sådan norm har jag ju inte mer ...

Läs mer

Rätt beslut och relativ moral

Piteå-Tidningen skriver idag om ny ultraljudsteknik som enligt uppgift bl.a. ska göra det möjligt att upptäcka defekter på barnet tidigare. Detta är dock inte revolutionerande för att man på så vis kan hjälpa barnet på ett bättre sätt (något dylikt nämns inte), så varför är det då bättre att man nu kan upptäcka fosterskador tidigare under graviditeten? (Tekniken har fler användningsområden och är definitivt bra i sig själv.)

När överläkare Åke Berggren får frågan om inte den nya tekniken kan leda till fler aborter så svarar han så här:

- Det vet jag inte. Vår uppgift är att ge de blivande föräldrarna så bra information som möjligt så att de kan fatta rätt beslut.

Vad är ”rätt beslut” i det här sammanhanget? Vad innebär det att föräldrarna sägs behöva ”så bra information som möjligt” för att kunna fatta rätt beslut? Innebär det att föräldrarna, om de inte känner till fostrets ...

Läs mer

Det är inte sant bara för att det står i Bibeln!

Vissa uppfattar förmodligen påståendet i rubriken som självklart, andra uppfattar det nog som stötande. Det är dock så det är; ett påstående är inte sant bara för att det står i Bibeln. Och konkretiserar man detta blir det ännu värre: Att Jesus från Nasaret uppstod från de döda är inte sant bara för att det står i Bibeln!

Vad menar jag nu? Det ska jag försöka förklara. Kortfattat dessutom.

Vad är sanning? Det här är den första frågan man måste svara på. Man kan säga så här: Sanning är ett samband mellan ett påstående (p) om ett objekt och det verkliga objektet (o). Om p överensstämmer med o, då är p sant. Om jag säger ”Det ligger en död fisk på stranden”, då gör jag ett påstående, nämligen att det ligger en död fisk på stranden. Om det då ligger en död fisk på stranden, då är mitt påstående sant ...

Läs mer

Ännu mer om värdesubjektivism (och kristen moral)

Logografen, eller jag kanske borde börja säga Tobias, har svarat igen. På självaste midsommarafton dessutom. Nåja, jag sitter ju själv här framför skärmen (förvisso med grillade revbensspjäll i magen och tidsmässigt placerad mitt mellan två tillställningar, men ändå), så jag ska inte klaga. Dessutom är jag tämligen obrydd om vilket datum det är.

Tobias skriver ett par saker som jag tänkte kommentera. Läs dock, som vanligt, gärna hela hans inlägg.

Frågan man bör ställa sig är varför objektiva värden, med eller utan Gud, gör moralen mer intressant. Vad förändrar det om det är objektivt sant att man inte bör döda människor mer än att jag kan peka på en mördare och säga: ”Det där fysiska skeendet du orsakade, det är i någon metafysisk okänd bemärkelse markerat med ett minus hos tinget i sig.” Helt uppenbart skulle detta inte få mördaren att sluta …

[...]

Men det att jag upptäcker att det sitter ...

Läs mer

Dåligt argument mot dödsstraff

För någon dag sedan blev jag påmind om ett av de sämsta argumenten mot dödsstraff jag känner till, nämligen detta:

- Om staten avrättar en mördare, då begår staten samma brott som mördaren!

Detta argument är dåligt av fler än en orsak, men den största orsaken är att precis samma resonemang kan användas mot många olika typer av brott och straff. Resonemanget ser ut ungefär så här:

Om Kalle begår en grovt moraliskt felaktig handling som innebär x, då begår staten ett lika stort moraliskt fel om den utsätter Kalle för något som innebär x.

X kan bytas mot många saker. Låt oss använda frihetsberövande som exempel: Kalle kidnappar en kvinna och håller henne inlåst mot sin vilja under ett par månader. Detta är givetvis grovt moraliskt felaktigt av Kalle och därför döms Kalle till fängelsestraff. Staten utsätter alltså Kalle för ett frihetsberövande för att bestraffa Kalle för det frihetsberövande som ...

Läs mer