Abort


Hittade 11 objekt med den taggen

Är det en människa?

Är abort etiskt riktigt? Är det varje kvinnas rättighet att avgöra om hon vill ta död på barnet eller inte? Och så vidare.

Båda ovan nämnda frågeställningar står och faller med följande fråga: Är det en människa?

Om ja, då är det tveklöst så att abort är etiskt oförsvarbart. En människa i 0-22 veckors ålder måste, om det är möjligt att gradera sådant, vara så oskyldig som en människa någonsin kan vara. Och att döda en oskyldig människa, det kan aldrig vara rätt.

Om nej, då undrar jag vad som definierar en människa? Om ett barn som föds i 21:a veckan är en människa, kan då ett ofött barn, fram till 22 veckors ålder, inte vara en människa? Det verkar inte särskilt logiskt.

Jag kan inte se ett enda skäl till varför det skulle vara barnets ålder som definierar huruvida det är en människa. Inte heller kan jag se något …

Läs mer