Abort har diskuterats flitigt, inte minst i sociala medier, sedan Ebba Busch Thor uttryckt en positiv inställning till samvetsfrihet. Mycket skulle kunna sägas om det, men just nu vill jag bara kort kommentera ett relaterat påstående jag noterade på Twitter tidigare idag:

Vi har en lagstiftning som reglerar när och hur en abort får ske som baseras på vetenskap. Inte övernaturliga väsen.

Lagstiftningen tillåter, som bekant, abort av vilket skäl som helst till och med den 18:e graviditetsveckan (därefter tillåts abort endast om socialstyrelsen kan se att "synnerliga skäl" föreligger, och som längst fram till och med den 22:a graviditetsveckan).

Det som vetenskapen kan sägas ha bidragit med är en identifiering av en ålder efter vilken ett foster tenderar att vara "livsdugligt".

Vetenskapen har däremot INTE bidragit med den moralfilosofiska slutsatsen att endast det mänskliga foster som är "livsdugligt" är en skyddsvärd individ med moraliskt värde och moraliska rättigheter.

Detta är inte så konstigt, eftersom att moralfilosofi per definition inte är något som vetenskapen sysslar med. Det ligger helt enkelt utanför vetenskapens domäner.

Att antyda att bejakandet av nuvarande abortlagstiftning, till skillnad mot kritiken av densamma, är "baserad på vetenskap" är därför absurt. Folk på båda sidorna är i princip överens om vid vilken tidpunkt ett foster tenderar att bli "livsdugligt".

Det man inte är överens om är något helt annat, som inte har med vetenskap att göra.

Vad kan det då vara som man inte är överens om? Vad sägs om: när en människa blir en människa, med det moraliska värde och de moraliska rättigheter som tillkommer människor.

Detta är den relevanta frågan i sammanhanget. Och det är obegripligt i vilken utsträckning folk som tycker till om abort förmår missa detta och istället ordar om saker som förutsätter att fostret varken har moraliskt värde eller moraliska rättigheter.