Katolska kyrkan


Hittade 3 objekt med den taggen

Sola scriptura – en återvändsgränd

Jag har under ganska många år omfamnat sola scriptura (skriften allena) som en närmast självklar princip, och ska jag vara helt ärlig så har jag nog inte ägnat så mycket varken tid eller energi åt att reflektera över den. Jag tror att det mestadels beror på att jag helt enkelt inte har stött på någon som har ifrågasatt sola scriptura utan att mer eller mindre ifrågasätta Bibeln helt och hållet.

De diskussioner och debatter jag har ägnat mig åt har mest handlat om den religionsfilosofiska frågan om Guds existens och om vissa teologiska respektive moraliska frågor. På sin höjd har någon i det senare fallet ifrågasatt Bibelns auktoritet gällande frågan på bordet, vilket förvisso är ett implicit ifrågasättande av sola scriptura, men ett ifrågasättande baserat på premisser som jag inte bejakar och därmed ett ifrågasättande som jag kunde avfärda utan att egentligen beröra sola scriptura.

Under förra året …

Läs mer

På väg till Rom!

Efter att i någon mening ha offentliggjort det faktum att jag har närmat mig Katolska kyrkan, både i den förra texten jag publicerade, och på andra sätt, så förväntade jag mig nog ändå fler reaktioner, frågor och/eller kommentarer än vad jag har fått. Jag vet inte vad denna tystnad beror på, men kanske är det så att min resa mot Rom inte är så kontroversiell som jag tänkte att den skulle vara? Det är i så fall en bra sak.

Det kan emellertid också vara så att det inte har framgått hur radikal (i brist på bättre ord) den här “resan” är, så det kanske är på sin plats med ett litet förtydligande:

Det jag ägnar mig åt är inte ett typiskt sökande efter en församling/kyrka som uppfyller mina preferenser.

Jag undersöker alltså inte om Katolska kyrkan “passar mig”. Eller mer konkret: Jag utvärderar inte huruvida mässan är underhållande eller …

Läs mer

Är jag på väg till Rom?

Det var ett tag sedan jag skrev något här, men jag tror att det är dags nu. Mycket har hunnit hända under de senaste dryga tre årens tystnad. Nu är det inte så att jag har varit på en tre år lång retreat eller liknande. Jag har däremot inte skrivit några texter här, inte diskuterat i sociala medier och allmänt legat ganska lågt i den kyrkliga sfären.

Jag inser att den här texten kanske blir lite av ett öppet brev till ett antal personer som funderar på vad jag håller på med, eller som åtminstone kommer att fundera när potentiella rykten börjar spridas. Egentligen har jag andra saker som jag hellre skulle lägga den tid det tar att skriva detta på, men jag vill gärna slippa (1) dra samma historia om och om igen samt (2) i den mån det är möjligt undvika att folk hyser felaktiga föreställningar.

Till …

Läs mer