Apologetik


Hittade 8 objekt med den taggen

Överreagera inte på invändningar

Sju saker kristna borde tänka på i samtal med kritiker

Jag har ingen statistik att luta mig mot, men jag ser och hör med viss frekvens kristna förhastat inta försvarsställning eller på andra sätt överreagera när någon riktar invändningar mot kristen tro. Det är förstås helt i sin ordning att inte trycka ner huvudet i sanden och låtsas som att kristen tro finns i en isolerad sfär som är oåtkomlig för förnuftet när någon kommer med invändningar.

Kristen tro är till sin natur sådan att den i allra högsta grad är åtkomlig för intellektuell diskurs.

Problemet är alltså inte att kristna förklarar och försvarar kristen tro intellektuellt (det är i sig positivt). Problemet är att det finns en viss tendens att på olika sätt överreagera på invändningar.

En överreaktion kan vara extern och synas utåt (utanför det egna medvetandet), exempelvis i hur man hanterar en diskussion med en meningsmotståndare. Det här är kanske vad man först tänker på när man …

Läs mer

Kristen tro hänger inte i luften

Om kristen tro och vetande

"Tro är inte bevisbart vetande" är rubriken på en debattartikel i Dagen, publicerad igår. I den uttrycks ett par saker jag kort vill kommentera.

(Artikeln är en replik på Stefan Gustavssons utmärkta replik på den igår publicerade artikelns författares ursprungliga debattartikel. Läs gärna båda dessa, även om det inte är nödvändigt för att förstå mina kommentarer.)

Författarna skriver:

Vi argumenterar omkring förhållningssätt till kristen tro där just den apologetiska hållningen att försvara tron bär på uppenbar inneboende problematik. Det vi vill sätta ord på när det gäller just apologetiken är alltså problemet i att söka logisk förklaring till något som i grunden är gudomligt, oförklarligt och grundat på tro, inte vetande.

[...]

Hur vi än försöker kommer det att krävas något annat än logiskt hållbara argument för att bära fram Jesu ärende i denna världen. En tro på något annat. Ett hopp om en annorlunda dimension i tillvaron. …

Läs mer

8 vanliga missuppfattningar om kristen tro

Jag tillhör inte de som tänker att varenda människa skulle bli kristen om alla bara förstod vem Jesus var (eller något sådant). Jesus är och har alltid varit kontroversiell. Bibeln beskriver hur Jesus säger och gör saker som leder till negativa reaktioner bestående av alltifrån att folk slutar följa honom till att de vill döda honom. Så är det. Jesus väcker inte enbart positiva reaktioner.

Jag tycker dock att det är extraordinärt problematiskt när någon förkastar Jesus och kristen tro på basis av missuppfattningar. Och missuppfattningar finns det onekligen gott om. Jag vill därför passa på att i det följande försöka reda ut ett par sådana.

Det kan dock också vara så att man vill tro på Jesus på basis av missuppfattningar, exempelvis en föreställning om att livet kommer att bli guld och gröna skogar om man tror på Jesus. Även den typen av missuppfattningar är förstås problematiska.

Missuppfattning …

Läs mer

Nej, det räcker inte med bibelstudier!

Har avverkat två seminariepass på Tejp Norr 2012 med rubriken ”Kristen tro, vetande och vetenskap”. Rubriken känns igen från mitt tidigare seminarium på Livskraft Polar. Innehållet också – i alla fall delvis.

Seminariebeskrivningen löd som följer:

Vetenskap och gudstro framställs ofta som två parter i konflikt med varandra, där den förstnämnda är det enda möjliga alternativet för en tänkande människa. Men hur är det egentligen? Vad innebär det att veta? Vad är vetenskap? Och hur förhåller sig gudstro till dessa saker? Här reder vi ut begreppen. Ligger konflikten verkligen mellan vetenskap och gudstro?

I vilket fall som helst var det riktigt kul att, åter igen, prata om kristen tro i relation till kunskaps- och vetenskapsteori (inklusive två argument för Guds existens, ett argument för Jesu uppståndelse samt en kort genomgång av det evolutionära argumentet mot naturalism).

Något jag upptäcker varje gång jag gör något liknande är hur komprimerat det blir. …

Läs mer

Är det nödvändigt att använda ord?

Ni kanske har hört det förmodade Franciskus-citatet ”Predika alltid evangelium, och om nödvändigt, använd ord” (eller någon variant av det). (Franciskus av Assisi lär ha sagt något sådant, men någon säker källa känner jag dock inte till.) Detta förmodade citat, eller någon variant av det, brukar användas, bland annat, när man vill säga att det inte är så viktigt vad en kristen säger, utan att det viktiga är att ”leva evangeliet”.

Nu kan man naturligtvis förstå detta på flera sätt. Man kan t.ex. förstå det som att kristna inte bara ska syssla med ”snack”, utan också med ”verkstad”, vilket förstås är helt riktigt. Man kan också förstå det som att vad man säger – orden - inte alls är viktiga, utom i nödfall; att en kristen inte behöver bry sig så mycket om att förstå, förklara och försvara kristen tro; att det bästa nästan är att …

Läs mer

"Nej, det är klart, har man en levande tro så..."

För ett par veckor sedan befann jag mig i ett intressant samtal. Jag fick ett par frågor om mina teologistudier, hur det gick och så vidare. Jag berättade att jag skulle plugga filosofi under detta läsår, och att jag utöver det skulle läsa en teologikurs jag missade förra hösten. Jag berättade också varför det känns helt rätt att läsa filosofi:

Jag värderar noggrant tänkande högt och vill utveckla mitt tänkande ännu mer, inte minst för att med större precision kunna försvara och förklara kristen tro, en disciplin som – och nu känner jag mig tjatig – med få undantag lyser med sin frånvaro i kyrkan idag.

Någonstans efter det, om jag kommer ihåg rätt, så halkade samtalet in på att alla universitetskurser är ”konfessionsneutrala” och vad det kan innebära för troende kristna som läser teologi. Jag sa att jag har full förståelse för att kristna kan uppleva det ibland övertydliga …

Läs mer

"Men vi har ju den helige ande!"

Ibland när jag kollar TV-nyheterna eller råkar snegla lite på något morgonprogram och det är någon expert som intervjuas i någon fråga, då händer det att den utvalda experten slänger ur sig saker som jag anser är helt felaktiga. Det är förstås i sig självt inte konstigt alls. Jag menar, min världsbild (den kristna) är ju inte direkt i majoritet, speciellt inte bland experterna – och inte i Sverige i alla fall. Men det är precis det jag tycker är ungefär hur dumt som helst.

Min ödmjuka analys av det hela är att vi kristna får skylla oss själva.

Det är förstås önskvärt för vem än som vill påverka samhället att ”nyckelpositioner” innehas av sådana som omfattar de uppfattningar man själv bär på. Det är inget märkligt med det. Här måste man dock konstatera att vi kristna inte har lyckats så bra.

Jag tror att förklaringen (åtminstone delvis) ligger i …

Läs mer

En känga till kyrkan och ett 'case' för apologetik

Stefan Gustavsson träffar mitt i prick angående Dawkins och den nya ateismen, men precis lika träffsäker är kängan till kyrkan:

Här finns det anledning till självkritik för oss som är kristna, som i hög grad abdikerat från det intellektuella samtalet och låtit naturalismen ta plats som den självklara utgångspunkten i vår kultur. Abdikationen har skett på flera sätt. Ett sätt har varit att anpassa tron till naturalismen. Den liberala teologin, som förnekar så mycket av det övernaturliga, är exempel på det. Ett annat sätt har varit att ignorera frågorna. Väckelserörelserna, både inom och utom den lutherska kyrkan, har fortsatt att i hög grad predika som om paradigmskiftet i vår kultur från gudstro till naturalism aldrig ägt rum.

Den välkände teologen Pannenberg säger i ett sammanhang:

Sekulariseringens största triumf ligger i den vitt spridda demoraliseringen bland präster och teologer, vilka förväntas proklamera och uttyda evangeliets sanning men som bedrar sig själva …

Läs mer