Jag vet inte hur många gånger jag har hört folk, som påstår sig veta att Gud inte existerar, motivera detta med att det inte finns några bevis för Guds existens. Problemet är bara, vilket dessa till synes inte har förstått, att frånvaro av bevis inte bevisar frånvaro.

Vi tar det igen: Frånvaro av bevis är inte synonymt med bevis på frånvaro.

Om jag inte kan hitta ett enda bevis på att du förra helgen, mitt ute i skogen, sjöng Pontares ”När vindarna viskar mitt namn”, har jag då bevisat att du inte gjorde det? Självklart inte! Att jag inte hittar några bevis kan ha alla möjliga orsaker. Jag kanske är usel på att leta bevis, bevisen kanske är oerhört svåråtkomliga, bevisen kanske till och med är helt eliminerade... och så vidare.

Av detta följer att en utsaga som ”Gud finns inte!” inte är berättigad bara för att det, i någons mening, råder brist på bevis. Ateismen – och här pratar jag om stark (positiv) ateism, som gör ett positivt anspråk på Guds icke-existens – är därför inte någon sorts defaulttillstånd i brist på bevis för teismen. Den som säger ”Gud finns inte!” gör ett anspråk på kunskap, och att det anspråket är sant bevisas inte genom brist på bevis för motsatsen. Bevisbördan vilar alltså på den som gör anspråket.

Det finns förstås, anser jag, undantag från regeln ovan (att frånvaro av bevis inte är bevis på frånvaro). Ibland kan rimligtvis frånvaro av bevis med rätta tolkas som bevis på frånvaro. Om du och jag befinner oss i ett tomt (förutom oss) tio kvadratmeter stort rum och jag påstår att det finns en fullvuxen indisk elefant i rummet, då kan du utan större problem, förutsatt att din perceptionsförmåga är intakt, snabbt konstatera att det inte finns någon elefant i rummet.

I exemplet ovan kan man säga att brist på bevis har bevisat att en fullvuxen indisk elefant inte finns i rummet. Anledningen till att detta fungerade i exemplet är följande:

  1. Du visste exakt vad du letade efter; exakt vad som, om elefanten fanns där, skulle ha indikerat detta.
  2. Du visste att du hade avsökt hela det område där indikationen på elefanten skulle ha funnits.

Är det då inte möjligt att göra på samma sätt med Gud? Ja, visst (det är logiskt möjligt). Allt man behöver göra är:

  1. Veta exakt vad man letar efter; exakt vad som, om Gud finns, ska indikera detta.
  2. Ha möjlighet att avsöka hela det område, eller de områden, där indikationen på Guds existens kan finnas.

Den som tror sig kunna uppfylla båda dessa villkor är välkommen att höra av sig.