Vissa uppfattar förmodligen påståendet i rubriken som självklart, andra uppfattar det nog som stötande. Det är dock så det är; ett påstående är inte sant bara för att det står i Bibeln. Och konkretiserar man detta blir det ännu värre: Att Jesus från Nasaret uppstod från de döda är inte sant bara för att det står i Bibeln!

Vad menar jag nu? Det ska jag försöka förklara. Kortfattat dessutom.

Vad är sanning? Det här är den första frågan man måste svara på. Man kan säga så här: Sanning är ett samband mellan ett påstående (p) om ett objekt och det verkliga objektet (o). Om p överensstämmer med o, då är p sant. Om jag säger ”Det ligger en död fisk på stranden”, då gör jag ett påstående, nämligen att det ligger en död fisk på stranden. Om det då ligger en död fisk på stranden, då är mitt påstående sant. Om det inte ligger en död fisk på stranden, då är mitt påstående falskt.

Det spelar ingen roll vem som gör ett påstående, om påståendet inte överensstämmer med det, vilket påståendet gäller, så är påståendet falskt. Även om Gud själv skulle påstå att det ligger en död fisk på stranden och det i verkligheten inte ligger en död fisk på stranden, då skulle påståendet vara falskt. Huruvida ett påstående är sant eller falskt avgörs nämligen av objektet som påståendet gäller, inte av den som gör påståendet. (Att Gud är allvetande och därför inte kan missta sig samt allgod och därför inte kan ljuga förändrar inte detta. Det innebär bara att Gud inte skulle göra ett falskt påstående.)

När Bibeln påstår att Jesus uppstod, vad är det då som avgör om detta är sant? Den enda avgörande faktorn är sambandet mellan objekt och påstående. Med andra ord är den enda avgörande faktorn huruvida Jesus från Nasaret verkligen uppstod från de döda. Om Jesus inte uppstod, då spelar det ingen roll att Bibeln påstår att han uppstod, det är fortfarande ett falskt påstående och att det är Bibeln som gör påståendet förändrar inte det.

Notera att resonemanget ovan inte på något sätt säger att det Bibeln påstår är falskt, utan bara att huruvida Bibelns påstående är sant eller falskt ytterst inte avgörs av att det är just Bibelns påstående. Jag menar dock att det finns goda skäl att tro att Bibelns påstående är sant. Jag menar också att det finns goda skäl att tro att Bibelns påståenden i övrigt är sanna. Min poäng är helt enkelt att påståendena är sanna därför att de beskriver sakerna som de i verkligheten är/var och, åter igen, inte enbart för att det är Bibeln som gör påståendena.