"Jesus mor var otrogen" lyder rubriken på en insändare i Västerbottens-Kuriren signerad Ola R. En högst självklar slutsats, tänker nog många, inklusive Ola som skriver följande:

Det är ett ovedersägligt faktum att en kvinnas ägg måste befruktas av manliga spermier för att det skall kunna födas ett barn. I 2000 år har kristendomen odlat myten att Jesus mor Maria var jungfru. Det vill säga födde barn utan en mans medverkan.

Ännu i dag kan man höra präster i Svenska kyrkan prisa ”jungfru Maria” att hon födde Jesus och att Gud var fadern. För bara 100 år sedan visste man inte att jungfrufödsel för människor är fullständigt omöjligt. Men i dag vet vi. Jungfrufödsel är helt omöjligt.

Den enda slutsatsen blir alltså att Maria var otrogen med en annan man och Jesus fick växa upp med en styvpappa. [...] När ska de kristna vakna och inse att deras lära om Jesus vilar på en villfarelse?

Så självklart. Så klartänkt. Och så förödande för kristen tro. Visst? Så hade det kanske kunnat vara om det inte vore för att hela resonemanget vilar på ett felaktigt filosofiskt antagande som skribenten inte lyfter ett finger för att motivera.

Resonemanget förutsätter mer specifikt att omöjligheten i att en kvinnas ägg av naturliga orsaker blir befruktat utan att en sädescell finns med i orsakskedjan innebär att det också är omöjligt att det skulle kunna ske av andra orsaker. Exempelvis genom ett ingripande från en allsmäktig entitet (som den entitet kristna kallar Gud).

Det tycks för övrigt som att skribenten föreställer sig att kristnas tro på jungfrufödseln inbegriper att det hela skedde inom ramen för de företeelser och processer som studeras av naturvetenskapen; att det hela skedde av naturliga orsaker. Så är det förstås inte, utan man har från första början hävdat att Jesus blev till som ett resultat av Guds agerande.

(Förresten så är ju själva grejen med jungfrufödseln att jungfrufödslar inte inträffar på naturlig väg. Det är ju precis därför det är spektakulärt (och det var spektakulärt redan för 2000 år sedan). Hade naturvetenskaplig forskning visat att jungfrufödslar förekommer naturligt så hade det varit ett bättre argument mot kristendomens anspråk än att den, som är fallet, visar att jungfrufödslar inte förekommer naturligt.)

Men om Gud inte finns då? Ja, då är det förstås uteslutet att Gud agerar i världen (och till exempel orsakade den diskuterade jungfrufödseln). Det är liksom trivialt.

Det ovan citerade resonemanget handlar dock inte om Guds existens, utan skribenten menar snarare (implicit) att vi, från vår kunskap om mönster och regulariteter i naturen, kan sluta oss till att händelser som faller utanför dessa mönster och regulariteter är principiellt omöjliga. Ett sådant logiskt hopp låter sig dock inte göras.

Är jungfrufödseln principiellt omöjlig? Inget i den aktuella insändaren ger stöd åt ett jakande svar på den frågan. (Jag kan inte komma på någonting överhuvudtaget som ger stöd åt ett jakande svar på den frågan.)