Naturalism


Hittade 7 objekt med den taggen

Är jungfrufödseln principiellt omöjlig?

"Jesus mor var otrogen" lyder rubriken på en insändare i Västerbottens-Kuriren signerad Ola R. En högst självklar slutsats, tänker nog många, inklusive Ola som skriver följande:

Det är ett ovedersägligt faktum att en kvinnas ägg måste befruktas av manliga spermier för att det skall kunna födas ett barn. I 2000 år har kristendomen odlat myten att Jesus mor Maria var jungfru. Det vill säga födde barn utan en mans medverkan.

Ännu i dag kan man höra präster i Svenska kyrkan prisa ”jungfru Maria” att hon födde Jesus och att Gud var fadern. För bara 100 år sedan visste man inte att jungfrufödsel för människor är fullständigt omöjligt. Men i dag vet vi. Jungfrufödsel är helt omöjligt.

Den enda slutsatsen blir alltså att Maria var otrogen med en annan man och Jesus fick växa upp med en styvpappa. [...] När ska de kristna vakna och inse att deras lära om Jesus …

Läs mer

C-uppsats: Alvin Plantingas evolutionära argumentet mot naturalism

Jag har för första gången på mer än ett år läst igenom min C-uppsats. Det kändes väldigt annorlunda att läsa den nu jämfört med hur det kändes mitt i skrivandet och korrekturläsandet. Gårdagens genomläsning var kort sagt en mycket mer positiv upplevelse.

Jag är fortfarande nöjd med uppsatsen och har därför bestämt mig för att publicera den här och nu. Så här har ni den:

Alvin Plantingas evolutionära argumentet mot naturalism (PDF)

(Om någon är nyfiken på det formella betyget så blev det ett VG.)

Läs mer

Det evolutionära argumentet mot naturalism

Naturalism och biologisk evolution förknippas ofta med varandra. Dawkins ”case” för ateism involverar i hög grad biologisk evolution och (en del) kristna upplever biologisk evolution som ett hot mot kristen tro och argumenterar därför ivrigt mot evolutionsteorin. Det senare måste inte bero på att evolutionsteorin förknippas med naturalism, men det tycks som att evolutionsteorin ofta uppfattas som något som ger stöd åt naturalismen.

Alvin Plantinga menar tvärtemot detta att tro på evolution och naturalism inte kan vara rationell. Hans argument för detta kallas *det evolutionära argumentet mot naturalism *och går i korthet ut på följande:

Biologisk evolution främjar (förutom organismens fysiologiska egenskaper) endast beteenden som ökar organismens överlevnadschanser. Vad organismen har för trosföreställningar är irrelevant. I en värld där något sådant som Gud inte existerar, där det varken kan finnas en intention bakom evolutionsprocessen eller någon speciell tanke med människan, där finns inget skäl att tro att den mekanism …

Läs mer

Vetenskap, uppståndelsen och moralisk utveckling

Jag ögnade igenom det senaste inlägget på Christer Sturmarks blogg. Han skriver två saker som jag gärna kommenterar.

I lördags debatterade jag med matematikprofessorn John Lennox i Stockholm. Han tror på fullt allvar att Jesus gick på vatten, förvandlande vatten till vin och återuppstod från de döda. En man med vetenskaplig bildning tror på detta. Hur är det möjligt i dagens kunskapsrika värld?

Sturmark antyder att vetenskap befinner sig i ett sorts motsatsförhållande till försanthållandet ‘Jesus återuppstod från de döda’. Detta är i mitt tycke anmärkningsvärt. Dessa två skulle naturligtvis befinna sig i ett motsatsförhållande till varandra om det sistnämnda försanthållandet var ‘Jesus återuppstod på naturlig väg från de döda’, eftersom vetenskapen tämligen konklusivt har visat att döda människor inte återvänder till livet på naturlig väg (efter att ha varit döda en viss tid). Kristna har dock aldrig påstått att Jesus återvände till livet på naturlig väg; påståendet är …

Läs mer

Oliktänkare, objektivitet och partiskhet gentemot evolutionsteorin

Patrik Lindenfors och Christer Sturmark har bemött en artikel från Claphaminstitutet med rubriken Evolutionsteorien får allt svagare stöd ju mer vi vet om universum”. Inte helt oväntat har Lindenfors och Sturmarks artikel rubriken ”Evolutionsteorin mer bekräftad än någonsin”.

Dessa herrar skriver ett par saker jag inte kan låta bli att kommentera. Notera dock att jag här inte säger något, varken positivt eller negativt, om artikeln från Claphaminstitutet. Jag avser inte här argumentera varken för eller mot evolutionsteorin. Det jag vill diskutera är Lindenfors och Sturmarks resonemang.

Det finns några enstaka biologer i världen som är tveksamma till evolutionsteorin, med då är det alltid för att religiösa övertygelser står i vägen för en objektiv granskning av verkligheten.

Det här är intressant. Om en biolog är tveksam till evolutionsteorin, då beror det automatiskt på att ”religiösa övertygelser står i vägen för en objektiv granskning av verkligheten”. Detta …

Läs mer

En naturalistisk syn på Gamla Testamentet är tydligen objektiv

Som nybliven teologistudent läser jag just nu en kurs i vilken det ingår gammaltestamentlig isagogik, vilken i kurslitteraturen representeras av En bok om Gamla Testamentetav Bertil Albrektson och Helmer Ringgren. Det är visserligen intressant på sitt sätt, men jag kan inte låta bli att tycka att den nyss nämnda boken för fram ett ganska meningslöst resonemang.

Den fråga som boken försöker besvara är följande: Givet att Gud inte existerar, eller åtminstone inte handlar övernaturligt i historien, vilken är den bästa förklaringen till de gammeltestamentliga texternas beskaffenhet?

Jag måste säga att jag tycker boken lyckas ganska bra med att besvara den frågan. Det är synd bara att boken inte är mer ärlig i sin egen beskrivning av vad den vill göra. Istället för att öppet uttrycka att den söker en naturalistisk förklaring till de gammeltestamentliga texterna så gör den anspråk på att vara objektiv. Vilket skämt!

Ska jag …

Läs mer

Naturvetenskapen inte dogmatisk?

I Illustrerad Vetenskap nummer 2/2007 finns en artikelserie med titeln ”Kunskap mot tro” som huvudsakligen är ett försök att förklara varför ”Intelligent Design” inte är en godtagbar förklaring till människans ursprung.

I inledningen skriver man följande:

I flera århundraden kämpade kristendomen och vetenskapen om den sanna världsbilden, tills tro och vetenskap slutligen blev två helt skilda begrepp. Så måste det vara, om vi skall lära oss mer om världen omkring oss. (s 68)

Som vanligt förutsätts vi gå med på (1) att kristendomen är ekvivalent med Katolska kyrkan under medeltiden och (2) att vetenskap har patent på sanningen och att vad som är sant och inte kan avgöras med frågan ”Är det vetenskapligt?”. Problemet med det första är att det är en felaktig och orättvis generalisering. Problemet med det andra är att det är självmotsägande.

Om vetenskapen är den enda vägen till sann kunskap, hur kan då påståendet ”vetenskapen är …

Läs mer