Mening


Hittade 3 objekt med den taggen

Vad är egentligen poängen med att fortsätta leva?

Meningen med livet i relation till Guds existens

Vad är meningen med livet? Det är nog inte fikarastens mest diskuterade fråga. Det tycks som att den någorlunda lyckade västerlänningen har en tendens att, bland annat med hjälp av en ihärdig underhållningskonsumtion, fly från frågor som denna och annat som relaterar till människans belägenhet.

Ensamhet med de egna tankarna som enda sällskap kan effektivt undvikas under dygnets alla timmar med hjälp av den internetuppkopplade apparaten i fickan - och så länge man inte blir uttråkad så är allt som det ska.

Varför stiger du upp på morgonen? Vad är egentligen poängen med att fortsätta leva? Det tillhör en kategori frågor som jag nog aldrig har hört dryftas i de sekulära sammanhang jag rör mig i (men då rör jag mig i och för sig kanske mest bland "lyckade", relativt hippa och högfungerande individer).

Min gissning är att det ligger nära till hands att förpassa dylika tankar och frågor …

Läs mer

När profilbilden är viktigare än världsbilden

Många tycks lägga betydligt mer tid och energi på sin profilbild än på sin världsbild. Det verkar vara viktigare hur man ser ut i sociala medier än att reda ut varifrån man kommer och vart man är på väg (ytterst sett, inte geografiskt), meningen med livet, vad som är värt något, vad som är verkligt, hur man bör handla och leva sitt liv, och andra världsbildsfrågor.

Meningen med livet verkar, om än outtalat, antas bestå i att ha roligt och till varje pris undvika tristess. Vi har såklart industrialiserat hela grejen. Skulle man befinna sig för långt från de andra skärmarna, och hamnar för nära att vara ensam med sina egna tankar och det potentiella hotet från existentiella frågor, då rycker femtumsskärmen i fickan ut till undsättning.

Världsbildsinkoherens är lite av en folksjukdom. Just det är måhända ingen ny företeelse, men jag vill påstå att inkoherensen visar sig på ett …

Läs mer

"They are only the scent of a flower we have not found, the echo of a tune we have not heard"

C.S. Lewis i The Weight of Glory, s. 3:

In speaking of this desire for our own far-off country, which we find in ourselves even now, I feel a certain shyness. I am almost committing an indecency. I am trying to rip open the inconsolable secret in each one of you—the secret which hurts so much that you take your revenge on it by calling it names like Nostalgia and Romanticism and Adolescence; the secret also which pierces with such sweetness that when, in very intimate conversation, the mention of it becomes imminent, we grow awkward and affect to laugh at ourselves; the secret we cannot hide and cannot tell, though we desire to do both.

[...]

The books or the music in which we thought the beauty was located will betray us if we trust to them; it was not  in them, it only came  through them, and …

Läs mer