Ateistbloggen har svarat på det jag skrev angående grunden för kristen moral. Här följer mina kommentarer:

  1. Angående DCT och den externa morallag Ateistbloggen (härefter kallad AB) hävdar måste existera samt min ”lösning” så tror jag att AB har missförstått mig. Jag säger inte att Guds natur gör hans befallningar sanna på det sätt AB beskriver (min ”lösning” har inget med Eutyfrons dilemma att göra). Vad jag säger är att det ingår i vad Gud är att hans befallningar är ”normativt sanna”. Någon extern morallag behövs inte för det, lika lite som det behövs en extern lag som säger ”Gud existerar” för att Gud ska kunna existera. Det vore intressant om AB kunde referera till någon filosof på akademisk nivå som har utvecklat ”det måste finnas en extern morallag”-hypotesen.

  2. Om man slarvläser det jag skrev så kan man förmodligen dra slutsatsen att jag menar att ”eftersom gud är omniscient och omnipotent så kan hans deklarationer inte undflys, oavsett vad”, och sedan säga att eftersom att jag kan mörda någon om jag vill så kan jag därmed undfly Guds deklarationer. Men då har man missat hälften av det jag skrev angående det. Låt mig citera mig själv: ”Guds omnisciens (vilken i sig innebär att Guds kunskap är objektivt sann) och omnipotens gör honom till den ende entitet som till fullo kan hålla fria agenter ansvariga för deras handlingar.” Tyngdpunkten här ligger alltså på att Gud är den ende entitet som till fullo kan hålla fria agenter ansvariga, dvs straffa dem för deras handlingar. Jag påstod inte att fria agenter inte kan handla som dom vill (det skulle vara en motsägelse).

  3. Eutyfrons dilemma är inget dilemma därför att: Det är inte någon godtycklighet hos Gud som definierar vad som är gott, utan hans natur – och hans natur är inte skild från honom själv. Man kan såklart försöka göra det till ett dilemma genom att, som AB, säga: ”Vi har alltså fortfarande samma problem: Antingen definieras moralen utifrån guds natur, i vilket fall vilka grymheter som helst är goda så länge de är i överensstämmelse med guds natur. Den andra möjligheten är att det goda är vad det är oavsett guds natur.”

Jag vill dock påstå att det varken är Eutyfrons dilemma (som inte handlar om Guds natur) eller något dilemma överhuvudtaget. Ja, om Guds natur hade varit annorlunda än vad den är (vilket inte är möjligt, men det kommer jag till längre ner), då är det tänkbart att t.ex. mord hade varit gott. Men vad spelar det för roll?

Det intressanta är vad Guds natur verkligen är, inte hur vi med fantasins hjälp kan föreställa oss att den hade ”kunnat” vara. Notera att jag skriver ”kunnat” inom citationstecken. Orsaken är att Gud per definition är själv-existerande. Och att en själv-existerande entitet skulle ha kunnat vara annorlunda är en motsägelse: Saker som inte har någon början varken kan vara eller kunde ha varit annorlunda än dom är.