Det finns gott om pekpinnar när det gäller det mesta, men inte när det gäller sex – då börjar det skrikas om att ”skuldbelägga sexualiteten” så fort någon yttrar något restriktivt.

Stefan Gustavsson gör ett par lysande iakttagelser angående samhällets inblandning i våra liv i hälsorelaterade frågor. Han skriver bland annat:

När det gäller till exempel mat är det [...] oproblematiskt att påpeka att snabbmat för kropp och hälsa är ett dåligt alternativ. Ingen blir beskylld för att vilja skuldbelägga mat eller för att ha en negativ syn på kulinarisk njutning utifrån en värdering av vad som är bra mat. Det är ju självklart att en bejakande inställning till mat inte innebär att alltid bejaka all sorts mat i obegränsad mängd. Men det är uppenbart annorlunda med sex.

[...]

Min fråga är: Varför kan samhället ge vägledning i andra frågor, men inte i fråga om sexualitet?