Många påstår att det innebär diskriminering mot homosexuella att termen ‘äktenskap’ endast rymmer par av olika kön. Därför måste lagstiftningen förändras, menar man. Jag menar att det är en logiskt kullerbytta på flera plan.

För det första så är det inte diskriminerande (i negativ bemärkelse) att betrakta två olika saker som just två olika saker. En samlevnadskonstellation bestående av en man och en kvinna är inte ekvivalent med en samlevnadskonstellation bestående av en man och en man eller en kvinna och en kvinna. Att de olika samlevnadskonstellationerna inte är ekvivalenta, det är inget konstigt. Tvärtom är det ju precis därför som man föredrar det ena framför det andra.

För det andra så gäller samma lagstiftning alla människor. Det är t.ex. juridiskt möjligt för en heterosexuell man att ingå partnerskap med en annan man. Att denne förmodligen inte vill ingå partnerskap med en annan man, det är en annan sak. På samma sätt är det också juridiskt möjligt för en homosexuell man att ingå äktenskap med en kvinna. Lagen struntar fullständigt i vad man har för sexuella preferenser. Därför kan vi inte säga att lagen diskriminerar någon på grund av dennes sexuella läggning/preferens.

För det tredje så ger partnerskapslagen, som existerat sedan 1995, samma juridiska skydd åt par i samkönade relationer (som ingått partnerskap) som äktenskapslagen ger åt par i olikkönade relationer (som ingått äktenskap). Oavsett vem du vill dela livet med så ger lagen samma juridiska skydd.

Så vad handlar det om då? Varför är det så viktigt att införa en könsneutral äktenskapslag? Något juridiskt kan det knappast handla om, eftersom att det juridiska skyddet redan finns. Nej, i slutändan tycks det endast handla om själva ordet – ‘äktenskap’.

Det handlar alltså om semantik.

Ett ord, vars betydelse är väl förankrad och allmänt vedertagen både nationellt och internationellt, det ska nu omdefinieras. Och orsaken verkar inte vara något annat än att man helt enkelt vill använda ordet ‘äktenskap’ om fler samlevnadskonstellationer än den olikkönade. Jag förstår inte poängen. Det är ungefär som att säga: ”Definitionen av ordet ‘rik’ borde ändras, så att även de med inga eller få materiella tillgångar kan få vara ‘rika’!”

En semantisk förändring medför inte en ontologisk förändring; att förändra definitionen av ett ord förändrar inte verkligheten. Det borde vara ganska självklart. En fattig får inte mer materiella tillgångar för att definitionen av ordet ‘rik’ vidgas. På samma sätt fortsätter samkönade relationer att vara exakt samma typ av relationer, även om definitionen av ordet ‘äktenskap’ vidgas. Så vad är poängen?

Länkar: Dagen (II, III), SvD, SR, DN

(Kommentarer är som vanligt välkomna. Känsloutbrott, osakligheter och allmänna otrevligheter kommer dock inte att publiceras.)