RFSL Stockholm för fram ett ganska märkligt argument angående ”Bevara äktenskapet”-affischerna:

I Stockholms tunnelbana pågår just nu en kampanj med devisen ”Bevara äktenskapet.nu”. Bakom denna annonskampanj står Evangeliealliansen med syfte att bevara kärnfamiljen och det traditionella äktenskapet som det ser ut idag. Parollen är ”mamma, pappa, barn”. Annonsfirman tycker att det är helt OK att ha åsiktsreklam av detta slag. Det tycker inte RFSL Stockholm!

Hur skulle det uppfattas till exempel med åsiktsreklam om judar, om muslimer etc? Anmärkningsvärt är dessutom att SL kan tillåta denna typ av kampanj! Är inte tunnelbanan till för alla???

Notera frasen ”det traditionella äktenskapet som det ser ut idag”. Vad är det traditionella äktenskapet? Svar: Det är äktenskapet såsom det har sett ut i historien: man och kvinna, och i de flesta fall också barn. Även om vi beslutar oss för att definiera om äktenskap till att betyda något annat än vad det idag betyder, så fortsätter likväl det traditionella äktenskapet att vara precis vad det är (under lång tid framöver). Och orsaken är ganska enkel: vi kan inte förändra historien.

Åsiktsreklam om judar eller muslimer? Det beror helt på vad man menar med det. En fungerande jämförelse skulle vara om någon t.ex. satte upp affischer med ett budskap om att begreppet judar även fortsättningsvis ska avse etniska eller religiösa judar. Sådan reklam skulle jag inte ha något emot, trots att jag själv är icke-jude och inte har något av de epitet som krävs för att jag ska kallas jude. Förresten, visst är det otroligt diskriminerande och kränkande att jag inte kan kallas jude, bara för att jag är icke-jude?

Huruvida tunnelbanan är till för alla eller inte, det är knappast relevant. Eller är det så att RFSL skulle reagera annorlunda om tunnelbanan bara var till för en viss grupp av befolkningen? Jag tror inte det. Att prata om att tunnelbanan är till för alla är i sammanhanget bara en del av retoriken: köp våra åsikter, annars säger du att tunnelbanan inte är till för alla!

RFSL förutsätter alltså att det finns en motsättning mellan att tunnelbanan är till för alla och affischer med texten ”bevara äktenskapet – mamma pappa barn”. Men var finns den motsättningen? Affischen säger inte ”Du är inte lika mycket värd!” eller ”Du får inte vara här om du inte lever i ett äktenskap!”. Vad affischen handlar om är begreppet äktenskap och hur det definieras, inget annat.

Lukas Romson skriver följande på sin blogg:

Att utmåla kärnfamiljen med mamma-pappa-barn som det enda rätta och motverka en lagstiftning med lika rättigheter även för samkönade familjer, det kan tydligen inte ses som ”sårande för en viss folkgrupp”. Inte enligt SL i alla fall, trots att en hel del protester visar att folk känner sig kränkta.

På vilket sätt utmålar affischerna kärnfamiljen som ”det enda rätta”? Det enda affischerna ”utmålar” är ju att äktenskapet även fortsättningsvis bör definieras som en relation mellan man och kvinna.

Om jag inte är felinformerad så innebär ett registrerat partnerskap i Sverige samma rättigheter och skyldigheter som ett äktenskap. Vad det handlar om är således inte rättigheter, utan semantik. Någon får gärna förklara för mig varför ett ord o, som innebär x, ska omdefinieras så att det även innebär y. Vad är poängen? Vi är ju, hoppas jag, överens om att x och y inte är identiska.

Lukas skriver vidare:

[...] det är rätt extremt i dagens Sverige att vilja tvinga sin egen samlevnadsmoral på hela samhället, och dessutom göra det med religiösa argument. Ingen begär att Stefan Gustavson ska ingå samkönat äktenskap, då borde han hålla fingrarna borta från hur andra familjer lever.

Det är löjligt att påstå att Stefan Gustavsson (eller SEA) skulle vilja tvinga sin samlevnadsmoral på hela samhället. Bara för att SEA framför en åsikt betyder inte det att dom vill tvinga någon till något. RFSL vill väl inte tvinga sin samlevnadsmoral på mig, bara för att dom framför sina åsikter… eller? Bör jag kanske också gnälla över att någon vill tvinga sin samlevnadsmoral på mig?