Kyrkfolk (i alla fall en del) vill gärna påtala att julfirandet ”egentligen är ett firande av Jesu födelse”, att julen är en kristen högtid, och så vidare. Stämmer det att julen ”egentligen” är en kristen högtid och handlar om Jesu födelse? Knappast. Eller snarare: Det beror på. Det beror på vad man avser med ordet ‘jul’ och ‘julfirande’ (för enkelheten skull kan vi anta att båda orden syftar på samma sak).

Det borde inte vara särskilt kontroversiellt att ordet ‘julfirande’ används för att benämna ett fenomen som endast undantagsvis har något med firande av Jesu födelse att göra. Men vad betyder det då att säga att julfirandet ”egentligen är ett firande av Jesu födelse”? Vadå ”egentligen”?

Skulle själva kulturfenomenet som benämns ‘julfirande’ i sig, på något underligt sätt, handla om att fira Jesu födelse, trots att kulturfenomenet inte är distinkt kristet på något sätt?

- Du vet väl att när du överkonsumerar prylar, mat och godis i umgänge med nära och kära, då firar du egentligen Jesu födelse!

Det verkar inte rimligt. Så vad menar man då? Kanske menar man att ordet ‘jul’ egentligen borde avse en högtid centrerad kring Jesus födelse (inklusive firande därav)? Detta verkar inte heller rimligt.

Den ursprungliga betydelsen av ordet ‘jul’ har inget med kristendom att göra överhuvudtaget, utan användes om en helt annan högtid. Högtiden kristnades visserligen, och kan antagligen sägas ha åsyftat en kristen högtid under en viss period, men det visar bara att ett ord kan skifta betydelse.

Om ordet ‘jul’ kunde skifta betydelse i samband med kristendomens intåg, då kan det också skifta betydelse i samband med andra samhällsförändringar, exempelvis sekularisering. Därför är det inte rimligt att tala om vad ordet ‘jul’ egentligen borde avse.

Julfirandet som kulturfenomen är alltså inte ”egentligen ett firande av Jesu födelse”. Inte heller kan man säga att själva ordet ”egentligen” borde avse en kristen högtid. Finns det något fler sätt på vilket kulturfenomenet julen ”egentligen” kan vara kristet? Inte vad jag kan komma på.

Slutsats: Ge upp försöken att hävda att kulturfenomenet julen egentligen är en kristen högtid och att julfirandet egentligen är ett firande av Jesu födelse.

Med undantag för vissa inslag så har jag inget emot det kulturfenomen som julen utgör. Det är trevligt att tända ljus, äta god mat, träffa familj och så vidare. Det är mysigt – och det är inget fel med det. Även om inget av det nyss nämnda (på något icke-långsökt sätt) har med Jesu födelse att göra så betyder inte det att de där sakerna är dåliga.

Kan man inte fira Jesu födelse i samband med kulturfenomenet julen då? Visst kan man det. Kristna har firat Jesu födelse åtminstone sedan början av 200-talet. På en rad olika datum dessutom. Jesu födelse – att Gud blev människa – är ju ingen liten grej. Tvärtom är det stort och definitivt värt att fira och påminna sig om.

Kulturfenomenet julen är, enligt min mening, i stora drag något positivt. Likaså är det positivt att fira och påminna sig om Jesu födelse och vad hans födelse innebär.

Jag ser dock ett problem i den förvirrade sammanblandningen av dessa två, där kulturfenomenet med dess olika (och positiva!) inslag på något bokstavligen mystiskt vis antas utgöra ett firande av Jesu födelse.

Notera dock att jag inte menar att kulturfenomenet principiellt inte skulle kunna innefatta firande av Jesu födelse. Jag menar bara att kulturfenomenet, som det (idag) är beskaffat, inte (per automatik) innefattar detta och att det är ett misstag att tro att man firar Jesu födelse bara för att man hoppar på det kulturella jultåget.

Notera vidare att jag inte heller menar att man inte kan fira Jesu födelse i samband med julen. Det kan man – och det görs ju också. (Jag har såklart inte heller något emot att julklappsgrejen används som ”språngbräda” för att tala om den gåva som Gud gav människan, och så vidare.)

Kulturfenomenet julen och firandet av Jesu födelse är dock inte samma sak. Det är poängen.

Man kan förstås säga att ordet ‘jul’ har fler än en betydelse. Att ordet dels kan syfta på kulturfenomenet som jag har diskuterat ovan, och dels på ”den kristna julen”. Eftersom den sistnämnda betydelsen sannolikt avser det jag ovan kallar ”firande av Jesu födelse”, så gör detta ingen skillnad för sakfrågan: Kulturfenomenet julen och firandet av Jesu födelse – eller ”den kristna julen” om man föredrar den frasen – är två olika saker. Man firar inte Jesu födelse bara för att man firar jul.

Hårklyverier? Sparkar jag på öppna dörrar? Det bjuder jag på i så fall. Det är ju trots allt snart jul.