För att liv överhuvudtaget ska vara möjligt i universum, så finns det en rad parametrar som måste vara justerade med stor precision. Och det är inte så att om dessa parametrar hade haft avvikande värden så hade annorlunda former av liv utvecklats, utan om dessa hade värden hade avvikit bara lite (extremt lite), då hade liv överhuvudtaget inte kunnat existera.

William Lane Craig exemplifierar:

For example, according to the physicist P. C. W. Davies, changes in either gravitation or the weak force of only one part in 10^100 would have prevented a life-permitting universe. [...] Stephen Hawking estimates that a decrease in the expansion rate of even one part in a hundred thousand million million one second after the Big Bang would have resulted in the universe’s recollapse long ago; a similar increase would have precluded the galaxies’ condensing out of the expanding matter.

(Reasonable Faith, tredje upplagan, s 158)

För att tydliggöra hur extremt lite en del av 10^100 är så kan vi jämföra med att antalet atomer i hela det kända universum uppskattas till 10^80. Så om vi väljer ut en atom och jämför den mot det totala antalet atomer i det kända universum, då har vi en del av 10^80. Men en del av 10^100 är extremt mycket mindre. Närmare bestämt hundra miljarder miljarder (10^20) gånger mindre.

Räknar man på sannolikheten för att samtliga naturkonstanter och andra parametrar av en slump skulle få de värden som krävs för att universum ska tillåta liv (eller ens existensen av galaxer), då blir slutsatsen förstås ett försvinnande litet tal. Sannolikheten är ofattbart liten.

Att försöka förklara universums existens med hänvisning till slumpen verkar således inte vara en framkomlig väg. Det framstår till och med som ganska irrationellt att tro att finjusteringen är ett resultat av slump. Med andra ord: Det verkar i allra högsta grad som att universum är designat för att hysa liv.

Men om universum är designat, då implicerar det existensen av en designer, vilket inte direkt är speciellt populärt i vår kultur.

Ett försök att komma runt ”problemet” (dvs. problemet med den till synes obehagliga tanken på existensen av en designer) är att säga ungefär såhär:

Att universums egenskaper är som gjorda för intelligent liv kan ju antingen bero på att det skapades för att härbärgera intelligent liv, eller på att i ett universum utan dessa egenskaper skulle inte intelligent liv kunna dyka upp och spekulera i universums eventuella skapelse. (Källa)

Vi ska alltså inte vara så förvånade över att universum är finjusterat för liv. För om universum inte hade varit finjusterat för liv, då hade vi ju inte ha kunnat observera att universum inte var finjusterat för biologiskt liv, eftersom vi inte hade existerat då. Så därför är det inget förvånande med att vi nu kan observera att universum är finjusterat för biologiskt liv. Och någon förklaring för finjusteringen (exempelvis en designer) behövs därför inte.

Men resonerar man så, då vill jag hävda att man blandar ihop (1) sannolikheten för att vi kan observera att universum av är finjusterat för biologiskt liv med (2) sannolikheten för att universum (av en slump) är finjusterat för biologiskt liv.

Jämför med följande scenario. Du faller fritt från 10 000 meters höjd, klarar den syrefattiga luften och kylan, och ser efter en viss tid marken komma närmare och närmare. Kort därefter landar du. Ett par sekunder efter att du landat upptäcker du att du, mot alla odds, överlevt fallet utan större skador! Vad drar du för slutsats nu?

Tänker du ”Hm, jag ska nog inte var så förvånad över att jag överlevde, för om jag inte hade överlevt, då hade jag ju inte varit här nu”?

Givetvis inte! Det vore absurt. Sannolikheten för att du kan observera att du överlevde utan större skador, den är förstås hög, men sannolikheten för att du skulle överleva utan större skador är dock försvinnande liten.

Tillbaka till universum. Sannolikheten för att vi kan observera att universum är finjusterat för biologiskt liv, den är förstås hög; för om vi överhuvudtaget kan observera universum då måste ju universum vara justerat så att det tillåter observatörer. Men det är inte samma sak som att det är sannolikt att universum av en slump är justerat för biologiskt liv. Universum hade kunnat vara annorlunda.

Faktum kvarstår alltså: Det är i princip obeskrivligt osannolikt att universum – av en slump – skulle vara finjusterat för att hysa liv. Och att vi inte hade varit här om det hade varit annorlunda påverkar inte det.