Alkohol är tabu i (åtminstone vissa) kristna sammanhang. Det är tråkigt, eftersom det förhindrar en sund och reflekterande diskussion.

- Att dricka alkohol är en synd. Det kanske inte står i Bibeln, men det är så!

Hört någon säga så? Det har jag. Åtminstone så har någon sagt något vars kontenta varit just det.

Okej. Dags för ett par intressanta citat.

Vingårdar skall du plantera och bruka, men inget vin skall du få att dricka och inget skall du få samla in, ty maskar skall äta upp allt. (5 Mos 28:39)

Ordet för ”vin” (yayin) är här detsamma som det ord som används i sammahanget där Noa dricker vin och blir ordentligt berusad (1 Mos 9:21). Det intressanta med den citerade versen ovan är att frånvaron av vin utifrån sammanhanget är att betrakta som en förbannelse. Detta är ej förenligt med att alkoholhaltiga drycker är odelat dåliga, syndiga och förbjudna.

Samma vin (yayin) förkommer även i följande vers:

Och för pengarna må du köpa vad du önskar, nötboskap, småboskap, vin, starka drycker eller vad du i övrigt kan önska. Du skall sedan äta där inför HERRENS, din Guds, ansikte och glädja dig med ditt husfolk.
(5 Mos 14:26)

Gud skall ge dig av himlens dagg och av jordens fruktbarhet, säd och vin i riklig mängd. (1 Mos 27:28)

Här används ett annat ord för ”vin” (tirosh – nytt vin). Någon har påstått att detta ”vin” inte är jäst, men samma ord används i följande vers:

Otukt och vin, gammalt eller nytt, tar bort förståndet. (Hos 4:11)

…vilket antyder att det visst rör sig om riktigt vin (jäst druvsaft).

Även brist på denna typ av ”vin” är att betrakta som en förbannelse:

Det folket skall [Eftersom du inte tjänade HERREN, vers 47] äta upp frukten av din boskap och frukten av din mark, till dess du utrotas, ty de skall inte lämna kvar åt dig vare sig säd, vin eller olja, inte din nötboskaps kalvar eller lammen i din hjord, till dess de har gjort slut på dig. (5 Mos 28:51)

Följande sammanhang – som talar för sig själva – är också intressanta:

... Så låter du bröd komma från jorden och vin som gläder människans hjärta ...
(Ps 104:14-15)

HERREN Sebaot skall på detta berg göra en festmåltid för alla folk, en festmåltid med utsökta rätter och gamla viner, ja, med bästa vin, väl klarat.
(Jes 25:6)

... Gå i väg och ät er bästa mat och drick ert sötaste vin och sänd gåvor av detta till dem som inte har något färdigt, ty denna dag är helig för vår Gud. Var inte bedrövade, ty glädje i HERREN är er starkhet.
(Neh 8:10)

Till sist, ett intressant Luther-citat:

It is possible to tolerate a little elevation, when a man takes a drink or two too much after working hard and when he is feeling low. This must be called a frolic. But to sit day and night, pouring it in and pouring it out again, is piggish… all food is a matter of freedom, even a modest drink for one’s pleasure. If you do not wish to conduct yourself this way, if you are going to go beyond this and be a born pig and guzzle beer and wine, then, if this cannot be stopped by the rulers, you must know that you cannot be saved. For God will not admit such piggish drinkers into the kingdom of heaven [Gal 5:19-21]… If you are tired and downhearted, take a drink; but this does not mean being a pig and doing nothing but gorging and swilling… You should be moderate and sober; this means that we should not be drunken, though we may be exhilarated.

(Sermon on Soberness and Moderation, 1539)

Kan Luther verkligen ha sagt det?