Post hoc ergo propter hoc. På svenska ungefär: Efter detta, därför på grund av detta.

Det här är ett vanligt tankefel som består i att man drar slutsatsen att en händelse (A) orsakar en annan (B) endast för att A inträffade före B.

Exempel: ”Jag bad till Gud att det skulle snöa på julafton och det snöade på julafton. Att det snöade på julafton var alltså ett resultat av att jag bad.”

För att dra den slutsatsen krävs mer än bara det faktum att det ena inträffade efter det andra. Att A inträffar före (eller simultant med) B kan sägas vara ett nödvändigt villkor för att A ska ha orsakat B. Det är dock inte ett tillräckligt villkor; det krävs något mer för att slutsatsen ska vara berättigad.