Ekvivokation är ett logiskt felslut som består i att man i ett argument använder ett visst ord med olika betydelser i olika premisser. Ett exempel är:

  1. Havregrynsgröt är bättre än ingenting.
  2. Ingenting är bättre än oxfilé.
  3. Alltså är havregrynsgröt bättre än oxfilé.

I premiss 1 har ordet ‘ingenting’ betydelsen ”inte någon mat alls”, men i premiss 2 har ‘ingenting’ betydelsen ”inte någon annan maträtt”.

I kyrkan förekommer en variant av detta felslut i samband med bibeltolkning. Det går vanligen till så att någon läser och refererar till en bibeltext som antas styrka att något är på ett visst sätt, men Bibelns egna definitioner av vissa ord i texten ersätts med egna definitioner, och slutsatsen antas vara att Bibeln bekräftar innehållet i ens egna definitioner av orden (även om man såklart inte påtalar att det är ens egna definitioner).

För att tydliggöra detta är ett exempel på sin plats:

  1. I Johannesevangeliet 12:32 säger Jesus: ”Och när jag blir upphöjd från jorden skall jag dra alla till mig.”
  2. När vi sjunger lovsång så blir Jesus upphöjd.
  3. Alltså säger Bibeln att Jesus kommer att dra alla till sig om vi sjunger lovsång.

Ordet ‘upphöjd’ har en helt annan betydelse i premiss 1 än i premiss 2. I premiss 1 syftar ordet på Jesu korsfästelse (vilket framgår av vers 33), i premiss 2 handlar det om att prisa och hylla. Slutsatsen 3 följer därför inte av premisserna.

Det är ganska lätt att identifiera problemet i detta fall. Riktigt lika enkelt är det dock inte i många andra fall, där det likväl finns problem av samma karaktär.

Det förekommer tyvärr alltför ofta att man i en predikan argumenterar för X utifrån bibeltexterna och sedan definierar X på ett annat sätt än vad bibeltexterna själva gör.

Håll ögonen öppna!