Är det skillnad på synd och synd? Det är ganska vanligt att kristna hävdar att det inte är det. Inte minst som en reaktion mot vad de uppfattar som (och som ibland också är) en otillbörlig särbehandling av vissa synder. En prooftext som brukar anföras för detta är Jakobsbrevet 2:10:

Den som håller hela lagen men överträder ett enda bud har brutit mot dem alla.

Hur ska detta förstås? Är synden att stjäla grannens gräsklippare likställd med synden att tortera småbarn för nöjes skull? Nej, givetvis inte! Det tycks uppenbart att den som gör det senare gör något mycket mer ondskefullt. Att påstå något annat är absurt. Om detta stämmer så är det skillnad på synd och synd; alla synder är inte lika stora och allvarliga.

Poängen som Jakobsbrevets författare gör är rimligen att ingen människa är ”nästan rättfärdig”. Det räcker med en enda synd för att du ska förklaras orättfärdig. Gräsklippartjuven och småbarnstorteraren är båda orättfärdiga. Ingen av dem lever upp till Guds standard. Ingen av dem håller måttet. Det räcker med en enda synd för att det ska vara kört. I den meningen är det så att den som begår en enda synd (~ brott mot Guds lag)  lika gärna kunde ha brutit mot alla bud i lagen. Konsekvensen, i form av orättfärdigförklarandet, är detsamma i båda fallen.

Att det räcker med en enda synd för att man ska orättfärdigförklaras är inte på något sätt något som implicerar att vi, människor emellan, i församlingen, eller rättsligt, ska betrakta och hantera alla synder som likvärdiga. Tvärtom bör exempelvis de rättsliga konsekvenserna för småbarnstorteraren vara mycket hårdare än för gräsklippartjuven, eftersom att tortera småbarn för nöjes skull är extremt mycket mer ondskefullt än att stjäla grannens gräsklippare. Något liknande kan sägas om att olika synder bör hanteras på olika sätt i församlingen. Alla synder är helt enkelt inte likvärdiga.

Mycket mer kan sägas om detta, och det jag har försökt säga ovan kan också formuleras mer noggrant, men eftersom att tid numera är något av en bristvara så får det duga såhär.