I föregående inlägg och den efterföljande diskussionen berörs ämnet Gud i Gamla Testamentet. Jag kan känna att mina egna argumentationslinjer lämnar en hel del frågor obesvarade. Jag argumenterar exempelvis för att det är omöjligt att Gud begår ett moraliskt orätt, då det förutsätter att Gud är underställd en morallag, vilket per definition är omöjligt (eftersom Gud är det högsta tänkbara och därmed inte kan vara underställd något).

Vad detta, att Gud är det högsta tänkbara, säger om Guds karaktär kan diskuteras. Klart är dock att det i den kristna trons mer omfattande beskrivningar av Guds karaktär och handlande finns ett verkligt, potentiellt problem:

Gud beskrivs i kristen tro som kärleksfull, barmhärtig, rättfärdig, rättvis etc, men är detta verkligen förenligt med Guds handlande i Gamla Testamentet?

Det ska dock sägas att detta, om och i den mån det är ett problem, är ett internt problem i kristen tro. Dvs. det potentiella problemet består i en potentiell motsättning mellan Bibelns och den kristna trons olika beskrivningar av Guds karaktär och handlande.

(De försök att kritisera Guds handlande utifrån som jag hittills har sett har antingen utgått ifrån en egen definition av ordet ‘Gud’ eller landat i att man helt enkelt inte gillar Gud och Guds handlande.)

Hur som helst, det jag skulle komma fram till är att jag mer eller mindre råkade hitta en föreläsning med Stefan Gustavsson rubricerad ”Är Gud ett omoraliskt monster?” på YouTube. En föreläsning som behandlar just Gud i Gamla Testamentet. Den som är intresserad rekommenderas att se den.