Tro och tänkande


Eftertanke är inte farligt

Logikens lagar i ett ateistiskt universum

I den kristna världsbilden är det lätt att motivera giltigheten i logikens lagar:

  1. Gud och hans väsen är absolut och normen för sanning. Därför existerar logikens lagar i absolut bemärkelse eftersom dessa reflekterar naturen hos en absolut Gud.

  2. Människan kan, eftersom hon är skapad av denne Gud, upptäcka logikens lagar. Människan har alltså inte skapat dessa.

I den ateistiska världsbilden blir det annorlunda och Dr. Greg Bahnsen uttrycker detta på följande vis:

It is only the existence of God, and His revelation of Himself to us, that makes it possible for us to use logic (laws of reasoning that God has established), to do science (the world is orderly and predictable because God governs it), and to know right from wrong (God has revealed His laws in Scripture and written them on the consciences of men).

The atheist system cannot account for laws of logic, the uniformity of nature, or ...

Läs mer

Sistatidenpropaganda saknar trovärdighet

Det har förmodligen alltid funnits folk som har menat sig leva i ”den yttersta tiden” och motiverat detta med tolkningar av Uppenbarelseboken. Många saker har pekats ut som ”vilddjurets märke”. På 80-talet var det streckkoder. Idag är det RFID-chip som gäller.

Flammor är en enligt egen utsago en ”profetisk tidsskrift” och på deras hemsida kan man läsa alla möjliga saker relaterade till ämnet. Man skriver bland annat:

De elektroniska penningtransaktionerna med olika betalkort kommer att ersättas med chip som injiceras under huden på pannan eller handen. Chip för sådana transaktioner har redan börjat användas.

[...]

Vi har alltså sett detta med egna ögon. Tidigare har vi sett i det profetiska ordet att det skulle bli så. Det borde inte vara svårt att tro på detta nu!

Vad ska jag tro på? Att man kan placera ett chip under huden och använda detta som identifikation vid betalning? Visst. Det har jag vetat ...

Läs mer

"Jesus har aldrig funnits"

”Jesus har aldrig funnits”. Det är i alla fall rubriken i en smått patetisk artikel i Aftonbladet. Då det förmodligen finns folk som sväljer denna artikel utan att ens tugga så tänkte jag kommentera ett par saker:

Folk i allmänhet är inte medvetna om hur svaga bevisen är för att Bibelns Jesus har funnits.

Även om det skulle vara sant att bevisen för Jesus existens var väldigt svaga, ja till och med om det inte fanns några vetenskapliga bevis alls, så är detta inte detsamma som ett bevis för att Jesus aldrig har funnits.

Alltså, att du inte kan bevisa att jag tänkte på giftormar igår, det är inte detsamma som att du har bevisat att jag inte tänkte på giftormar igår. Get the point?

Inget tyder på att Paulus visste att Jesus nyligen levat på jorden. [...] Paulus hade aldrig träffat Jesus.

Jaså, inte?

”Jag meddelade er det allra viktigaste ...

Läs mer

Vin, Bibeln och Luther

Alkohol är tabu i (åtminstone vissa) kristna sammanhang. Det är tråkigt, eftersom det förhindrar en sund och reflekterande diskussion.

- Att dricka alkohol är en synd. Det kanske inte står i Bibeln, men det är så!

Hört någon säga så? Det har jag. Åtminstone så har någon sagt något vars kontenta varit just det.

Okej. Dags för ett par intressanta citat.

Vingårdar skall du plantera och bruka, men inget vin skall du få att dricka och inget skall du få samla in, ty maskar skall äta upp allt. (5 Mos 28:39)

Ordet för ”vin” (yayin) är här detsamma som det ord som används i sammahanget där Noa dricker vin och blir ordentligt berusad (1 Mos 9:21). Det intressanta med den citerade versen ovan är att frånvaron av vin utifrån sammanhanget är att betrakta som en förbannelse. Detta är ej förenligt med att alkoholhaltiga drycker är odelat dåliga, syndiga och ...

Läs mer

En ateists predikan om Jesus?

Jag hade tänkt kommentera Lena Anderssons sommarpratande i P1 samma dag som jag hörde programmet, men jag kom av mig och tänkte att det kanske inte var värt det eftersom ingen utom jag verkade ha lagt märke till programmet. Såhär i efterhand kan jag lätt konstatera att jag hade helt fel. Fler än 1000 lyssnare ska ha hört av sig efter programmet, vilket tydligen är väldigt många – eller åtminstone tillräckligt många för att det ska uppmärksammas i media. Här följer min reaktion och mina kommentarer.

Lena Andersson säger själv följande om sitt program:

Mitt program kommer att vara en ateists predikan om och med Jesus. Jesu handlingar ska undersökas ur ett moraliskt och existentiellt perspektiv.

Så långt är det intressant, och jag ser faktiskt fram emot att höra hur en ateist undersöker Jesu handlingar ”ur ett moraliskt och existentiellt perspektiv”.

Ungefär nu kan vi säga att jag börjar lyssna. Jag ...

Läs mer

Alkohol... igen

Världen Idag har publicerat ett antal nya artiklar som berör alkoholfrågan. Då jag tycker att alkoholfrågan är väldigt intressant så kan jag (som vanligt) inte låta bli att kommentera. Det var speciellt en artikel som mina ögon fastnade på, en intervju med en viss hockeytränare.

”Välkända hockeytränaren Pelle Hånberg är nykterist och tar starkt avstånd från allt vad alkohol heter”, står det i ingressen. Nu vet jag förståss inte hur väl Världen Idag har återgett Hånbergs uttalanden, därför bör man vara medveten om att jag kommenterar det som återges i artikeln och inte Hånbergs personliga åsikter.

För Pelle är det nollgräns som gäller och han har svårt att förstå kristna som tycker att det är okej att dricka.
- I samhället har man ett ansvar. Jag har själv många vänner som har mycket problem där det slutat med självmord på grund av alkohol. Som kristen tycker jag inte att man överhuvudtaget ...

Läs mer