Tro och tänkande


Eftertanke är inte farligt

Vin, Bibeln och Luther

Alkohol är tabu i (åtminstone vissa) kristna sammanhang. Det är tråkigt, eftersom det förhindrar en sund och reflekterande diskussion.

- Att dricka alkohol är en synd. Det kanske inte står i Bibeln, men det är så!

Hört någon säga så? Det har jag. Åtminstone så har någon sagt något vars kontenta varit just det.

Okej. Dags för ett par intressanta citat.

Vingårdar skall du plantera och bruka, men inget vin skall du få att dricka och inget skall du få samla in, ty maskar skall äta upp allt. (5 Mos 28:39)

Ordet för ”vin” (yayin) är här detsamma som det ord som används i sammahanget där Noa dricker vin och blir ordentligt berusad (1 Mos 9:21). Det intressanta med den citerade versen ovan är att frånvaron av vin utifrån sammanhanget är att betrakta som en förbannelse. Detta är ej förenligt med att alkoholhaltiga drycker är odelat dåliga, syndiga och ...

Läs mer

Dopet, Skriften och Traditionen

Dopet har diskuterats flitigt de senaste 150 åren (minst); den klassiska dopsynen har utmanats av den baptistiska, som kortfattat menar att dopet endast är till för den som hört och har tagit ställning till evangeliet. Och enligt det synsättet är det som bekant uteslutet att döpa spädbarn. Men hur är det egentligen? Vad är korrekt?

Jag har själv brottats med frågan under ett par år. När jag tog beslutet att bli kristen – och det följande året efter det – så var jag i det närmaste maniskt intresserad av allt som hade med tron att göra. Jag ville veta allt, jag ville kunna allt... och till slut trodde jag att jag hade fattat det mesta.

Dopet var ju jätteenkelt. Jesus säger ju att ”den som tror och blir döpt skall bli frälst” (Mark 16:16). Alltså: Först tro, sedan dop. Det framgår ju av ordföljden i texten. Jepp, det var vad jag ...

Läs mer

En ateists predikan om Jesus?

Jag hade tänkt kommentera Lena Anderssons sommarpratande i P1 samma dag som jag hörde programmet, men jag kom av mig och tänkte att det kanske inte var värt det eftersom ingen utom jag verkade ha lagt märke till programmet. Såhär i efterhand kan jag lätt konstatera att jag hade helt fel. Fler än 1000 lyssnare ska ha hört av sig efter programmet, vilket tydligen är väldigt många – eller åtminstone tillräckligt många för att det ska uppmärksammas i media. Här följer min reaktion och mina kommentarer.

Lena Andersson säger själv följande om sitt program:

Mitt program kommer att vara en ateists predikan om och med Jesus. Jesu handlingar ska undersökas ur ett moraliskt och existentiellt perspektiv.

Så långt är det intressant, och jag ser faktiskt fram emot att höra hur en ateist undersöker Jesu handlingar ”ur ett moraliskt och existentiellt perspektiv”.

Ungefär nu kan vi säga att jag börjar lyssna. Jag ...

Läs mer

Alkohol... igen

Världen Idag har publicerat ett antal nya artiklar som berör alkoholfrågan. Då jag tycker att alkoholfrågan är väldigt intressant så kan jag (som vanligt) inte låta bli att kommentera. Det var speciellt en artikel som mina ögon fastnade på, en intervju med en viss hockeytränare.

”Välkända hockeytränaren Pelle Hånberg är nykterist och tar starkt avstånd från allt vad alkohol heter”, står det i ingressen. Nu vet jag förståss inte hur väl Världen Idag har återgett Hånbergs uttalanden, därför bör man vara medveten om att jag kommenterar det som återges i artikeln och inte Hånbergs personliga åsikter.

För Pelle är det nollgräns som gäller och han har svårt att förstå kristna som tycker att det är okej att dricka.
- I samhället har man ett ansvar. Jag har själv många vänner som har mycket problem där det slutat med självmord på grund av alkohol. Som kristen tycker jag inte att man överhuvudtaget ...

Läs mer