Tro och tänkande


Eftertanke är inte farligt

"Gud finns inte!" — ett kunskapsanspråk

Jag vet inte hur många gånger jag har hört folk, som påstår sig veta att Gud inte existerar, motivera detta med att det inte finns några bevis för Guds existens. Problemet är bara, vilket dessa till synes inte har förstått, att frånvaro av bevis inte bevisar frånvaro.

Vi tar det igen: Frånvaro av bevis är inte synonymt med bevis på frånvaro.

Om jag inte kan hitta ett enda bevis på att du förra helgen, mitt ute i skogen, sjöng Pontares ”När vindarna viskar mitt namn”, har jag då bevisat att du inte gjorde det? Självklart inte! Att jag inte hittar några bevis kan ha alla möjliga orsaker. Jag kanske är usel på att leta bevis, bevisen kanske är oerhört svåråtkomliga, bevisen kanske till och med är helt eliminerade... och så vidare.

Av detta följer att en utsaga som ”Gud finns inte!” inte är berättigad bara för att det, i någons ...

Läs mer

C.S. Lewis förespråkar att döda muntert och hängivet?

Birger Schlaug har läst C.S. Lewis bok Kan man vara kristen? (originaltitel: Mere Christianity). Schlaug förfasar sig över vad Lewis skriver om militärt försvar:

C.S. Lewis, som skrivit Narniaböckerna, är också ett stort namn inom den kristna rörelsen. I boken Kan man vara kristen? redovisar han att han anser att dödsstraff är okej och att kristna unga män bör få chansen att döda fiender på ett muntert och hängivet sätt.

Är detta verkligen en korrekt tolkning av Lewis? Schlaug citerar två stycken ur den översättning han har läst:

Idén om riddaren – den kristne väpnaren till försvar för en god sak – är en av de stora kristna idéerna. (-)Vad jag inte kan förstå är den sortens halvpacifism som förekommer i dag och som får folk att tycka att man visserligen måste slåss, men att man bör göra det motvilligt och som om man skämdes för det. Den känslan berövar ...

Läs mer

Mer om kristen moral

Ateistbloggen har svarat på det jag skrev angående grunden för kristen moral. Här följer mina kommentarer:

  1. Angående DCT och den externa morallag Ateistbloggen (härefter kallad AB) hävdar måste existera samt min ”lösning” så tror jag att AB har missförstått mig. Jag säger inte att Guds natur gör hans befallningar sanna på det sätt AB beskriver (min ”lösning” har inget med Eutyfrons dilemma att göra). Vad jag säger är att det ingår i vad Gud är att hans befallningar är ”normativt sanna”. Någon extern morallag behövs inte för det, lika lite som det behövs en extern lag som säger ”Gud existerar” för att Gud ska kunna existera. Det vore intressant om AB kunde referera till någon filosof på akademisk nivå som har utvecklat ”det måste finnas en extern morallag”-hypotesen.

  2. Om man slarvläser det jag skrev så kan man förmodligen dra slutsatsen att jag menar att ”eftersom gud är omniscient och ...

Läs mer

Är det en människa?

Är abort etiskt riktigt? Är det varje kvinnas rättighet att avgöra om hon vill ta död på barnet eller inte? Och så vidare.

Båda ovan nämnda frågeställningar står och faller med följande fråga: Är det en människa?

Om ja, då är det tveklöst så att abort är etiskt oförsvarbart. En människa i 0-22 veckors ålder måste, om det är möjligt att gradera sådant, vara så oskyldig som en människa någonsin kan vara. Och att döda en oskyldig människa, det kan aldrig vara rätt.

Om nej, då undrar jag vad som definierar en människa? Om ett barn som föds i 21:a veckan är en människa, kan då ett ofött barn, fram till 22 veckors ålder, inte vara en människa? Det verkar inte särskilt logiskt.

Jag kan inte se ett enda skäl till varför det skulle vara barnets ålder som definierar huruvida det är en människa. Inte heller kan jag se ...

Läs mer

Ingen grund för kristen moral?

Jag hittade en blogg igår, Ateistbloggen, där ett av inläggen har rubriken Ingen grund för kristen moral. Läs gärna hela inlägget (det är inte så långt). Författaren skriver bland annat följande:

Divine Command Theory (DCT) säger att rätt och fel bestäms av vad YHWH dikterar. [...]

Det största filosofiska problemet med DCT är, förutom att vilka grymheter som helst kan rättfärdigas som goda, att om det inte redan finns en objektiv moralisk lag som säger att det YHWH befaller blir normativt så händer inget när han befaller. DCT förutsätter alltså att det, oberoende av YHWH, finns en objektiv morallag, nämligen den morallag som säger att det YHWH befaller blir normativt sant. DCT är alltså grundlös och har ingen förklaring till existensen av en objektiv moral.

Måste det finnas en objektiv morallag som säger att det Gud befaller blir normativt sant? Jag tror inte det. Gud är omniscient och omnipotent, universum är ...

Läs mer

Det ondas problem - vad är ont?

Om man frågar någon som inte tror att Gud existerar om anledningen till det, då får man ofta höra att om Gud fanns, då skulle det inte finnas så mycket ondska i världen.

Invändningen finns i alla möjliga olika former, mycket beroende på vem som uttrycker den. Att det inte är ett problem endast för intellektuella filosofer, det är tydligt i och med att även barn spontant kan formulera liknande tankar, om än inte lika strukturerade och tydligt formulerade.

Den första som formulerade problemet i detalj sägs ha varit en grekisk filosof vid namn Epicurus (341-270 f.Kr). Det är alltså inga nya tankar. Så hur kommer det sig då att kristendomen har kunnat växa så mycket, trots att problemet i fråga är äldre än kristendomen? Är problemet inget verkligt problem? Är kristna människor inte tillräckligt intelligenta för att förstå problemet?

Ungefär så här ser argumentet ut:

(1) Gud existerar ...

Läs mer

Mänsklig frihet och gudomlig förkunskap

Om Gud är allvetande och därmed också har ofelbar kunskap om framtiden, kan vi verkligen ha fri vilja då? Med att människan har fri vilja avses att hon ensam orsakar sina val och att inget tvingar henne att välja som hon väljer. Är dessa två ting, ofelbar kunskap om framtiden (härefter kallad gudomlig förkunskap) och fri vilja, förenliga med varandra?

Om Gud vet att Kalle den 30:e mars kommer att råna en bank, då kommer Kalle att råna en bank den 30:a mars. Alltså är det redan bestämt vad Kalle ska göra och således har Kalle inte någon fri vilja, eller?

Argumentet ser ut ungefär så här:

(1) Om Gud vet att k kommer att göra x, då kommer k att göra x
(2) Gud vet att k kommer att göra x
(3) Alltså måste k göra x

Om k måste göra x, då är k oundvikligt. Och ...

Läs mer

Logikens lagar i ett ateistiskt universum

I den kristna världsbilden är det lätt att motivera giltigheten i logikens lagar:

  1. Gud och hans väsen är absolut och normen för sanning. Därför existerar logikens lagar i absolut bemärkelse eftersom dessa reflekterar naturen hos en absolut Gud.

  2. Människan kan, eftersom hon är skapad av denne Gud, upptäcka logikens lagar. Människan har alltså inte skapat dessa.

I den ateistiska världsbilden blir det annorlunda och Dr. Greg Bahnsen uttrycker detta på följande vis:

It is only the existence of God, and His revelation of Himself to us, that makes it possible for us to use logic (laws of reasoning that God has established), to do science (the world is orderly and predictable because God governs it), and to know right from wrong (God has revealed His laws in Scripture and written them on the consciences of men).

The atheist system cannot account for laws of logic, the uniformity of nature, or ...

Läs mer

Sistatidenpropaganda saknar trovärdighet

Det har förmodligen alltid funnits folk som har menat sig leva i ”den yttersta tiden” och motiverat detta med tolkningar av Uppenbarelseboken. Många saker har pekats ut som ”vilddjurets märke”. På 80-talet var det streckkoder. Idag är det RFID-chip som gäller.

Flammor är en enligt egen utsago en ”profetisk tidsskrift” och på deras hemsida kan man läsa alla möjliga saker relaterade till ämnet. Man skriver bland annat:

De elektroniska penningtransaktionerna med olika betalkort kommer att ersättas med chip som injiceras under huden på pannan eller handen. Chip för sådana transaktioner har redan börjat användas.

[...]

Vi har alltså sett detta med egna ögon. Tidigare har vi sett i det profetiska ordet att det skulle bli så. Det borde inte vara svårt att tro på detta nu!

Vad ska jag tro på? Att man kan placera ett chip under huden och använda detta som identifikation vid betalning? Visst. Det har jag vetat ...

Läs mer

"Jesus har aldrig funnits"

”Jesus har aldrig funnits”. Det är i alla fall rubriken i en smått patetisk artikel i Aftonbladet. Då det förmodligen finns folk som sväljer denna artikel utan att ens tugga så tänkte jag kommentera ett par saker:

Folk i allmänhet är inte medvetna om hur svaga bevisen är för att Bibelns Jesus har funnits.

Även om det skulle vara sant att bevisen för Jesus existens var väldigt svaga, ja till och med om det inte fanns några vetenskapliga bevis alls, så är detta inte detsamma som ett bevis för att Jesus aldrig har funnits.

Alltså, att du inte kan bevisa att jag tänkte på giftormar igår, det är inte detsamma som att du har bevisat att jag inte tänkte på giftormar igår. Get the point?

Inget tyder på att Paulus visste att Jesus nyligen levat på jorden. [...] Paulus hade aldrig träffat Jesus.

Jaså, inte?

”Jag meddelade er det allra viktigaste ...

Läs mer