Tro och tänkande


Eftertanke är inte farligt

Jesus, tomtar, troll och älvor - samma sak? You bet!

William Lane Craig beskriver läget i Europa:

European thought life is so deeply post-Christian, so secularized, that the gospel message cannot even be heard as an intellectual viable option by most university students. [...] To tell people to believe in Jesus Christ is like telling them to believe in leprechauns or faeries. [...] The United States still has a strong residue of Christian culture and values that makes evangelism easier in this country [USA]. And one of the purposes of apologetics that transcends your personal evangelistic contact is the broader cultural context in which we live. [...] Having robust Christian apologetics helps to shape our culture, so that we live in a cultural milieu in which the gospel can still be heard as an intellectual viable option.

(Källa: Apologetics, Reason, Faith and Philosophy del 3 och 5)

Jag önskar att fler kristna i Sverige och Europa insåg detta.

Läs mer

Fem skäl att tro att Gud existerar

Det här var en, i mitt tycke, riktigt bra presentation av några av de vanligaste/viktigaste skälen till att tro att Gud existerar. Med tanke på att videon inte är längre än 10 minuter så är den givetvis inte heltäckande på något sätt, men likväl en bra sammanfattning.

Läs mer

Mer om tolerans och att lägga sig i

Fredrik har svaratmina kommentarerhans kommentarer angående ”Family Day”. Större delen av hans svar finns i en kommentar till mitt inlägg och den har jag redan svarat på. Jag tänker mig dock, efter att ha läst hela Fredriks svar, att jag kanske behöver förtydliga ett par saker.

Fredrik skriver:

Jag måste ha uttryckt mig bristfälligt om budskapet inte gick fram i min artikel så jag får väl vara tydligare: Att vilja förbjuda andra människor att leva sina liv enligt sina egna värderingar så länge ingen kommer till skada är intolerant.

För det första så var min intention inte att försvara allt vad ”Family Day” står för. (Jag har inte koll på exakt allt ”Family Day” går ut på. Och jag har nästan ingen koll alls på lagstiftningen i Italien.) Det jag skrev handlade om citatet från Fredrik (”Varför ska kristna lägga sig i hur andra lever?” osv ...

Läs mer

Lägga sig i hur andra lever?

Fredrik Bendz skriver ett par korta kommentarer om ”Family Day”. Han skriver bl.a. följande:

Vad protesterna handlar om är helt enkelt att kyrkans män (och kvinnor) inte kan tolerera att andra människor lever som de själva vill! Jag försvarar alla kristnas rätt att bilda kärnfamilj, men jag försvarar också rätten för den som vill avstå, eller som vill bilda enkönad familj.

Varför ska kristna lägga sig i hur andra lever? Lev och låt leva istället! Protestera mot den religiösa intoleransen!

Det här är ett vanligt resonemang och jag ser minst två problem i detta:

  1. I alla samhällen finns det regler och normer för hur man ska leva. Det finns inget samhälle någonstans där alla människor tillåts leva som de själva vill. Det är dessutom en praktisk omöjlighet. En människa kan vilja leva på ett sätt som i praktiken inskränker andra människors möjlighet att leva som de vill. Ett samhälle ...

Läs mer

Mer om fri vilja

Jag ramlade över ett blogginlägg idag som handlar om den fri viljan. Eller, tja, snarare om den ofria viljan eftersom att författaren menar att den fria viljan är en illusion. Även om jag inte håller med, vilket jag snart kommer till, så är det väldigt kul att se att det finns folk som drar konsekventa slutsatser utifrån den världsbild dom bejakar.

Vad skulle då ”fri vilja” innebära i praktiken? På grundläggande, fysikalisk nivå? Jo, det skulle innebära att vår vilja eller vårt medvetande kan ändra på de fysikaliska lagarna. Hur menar jag då? Jo, vi upplever i vårt medvetande att vi har en mängd olika val vi kan göra. Tänker vi efter så känns det som vi kan göra precis vad vi vill. Men hjärnan är en fysikalisk tillståndsmaskin. Den kan inte göra något som inte är summan av de ingående delarna.

Det här är intressant. Jag håller förvisso med ...

Läs mer

Sturmark vill frälsa mig

Humanisternas ordförande Christer Sturmark har svaratAnders Björnssons debattartikel. Retoriken är sig lik. Negativt laddade ord som ”vidskepelse” kombineras med exempel på hur hemsk religionen är – och all form av religion buntas såklart ihop i samma fack. Jag kan inte se det förnuftiga i det, trots att förnuftet enligt egen utsago är en betydande ingrediens i ”Humanismen” (med stort ”H”).

Precis samma typ av generaliserade skulle kunna användas mot all icke-religion. Allt man behöver göra är att nämna några groteska exempel på hemskheter som har utförts i någon icke-religiös ideologis namn. Därefter kan man bunta ihop all icke-religion och säga: ”Se där, så hemsk icke-religionen är!” Men är det ett bra argument? Inte alls. Det är precis lika kasst som antireligionargumentet baserat på generalisering.

Sturmark skriver vidare:

Den religiösa vidskepelsen betraktades som ovärdig den förnuftiga människan.
Det är denna idétradition som Humanisterna förvaltar i dag. Om detta tycks Björnsson ...

Läs mer

"Gud finns inte!" — ett kunskapsanspråk

Jag vet inte hur många gånger jag har hört folk, som påstår sig veta att Gud inte existerar, motivera detta med att det inte finns några bevis för Guds existens. Problemet är bara, vilket dessa till synes inte har förstått, att frånvaro av bevis inte bevisar frånvaro.

Vi tar det igen: Frånvaro av bevis är inte synonymt med bevis på frånvaro.

Om jag inte kan hitta ett enda bevis på att du förra helgen, mitt ute i skogen, sjöng Pontares ”När vindarna viskar mitt namn”, har jag då bevisat att du inte gjorde det? Självklart inte! Att jag inte hittar några bevis kan ha alla möjliga orsaker. Jag kanske är usel på att leta bevis, bevisen kanske är oerhört svåråtkomliga, bevisen kanske till och med är helt eliminerade... och så vidare.

Av detta följer att en utsaga som ”Gud finns inte!” inte är berättigad bara för att det, i någons ...

Läs mer

C.S. Lewis förespråkar att döda muntert och hängivet?

Birger Schlaug har läst C.S. Lewis bok Kan man vara kristen? (originaltitel: Mere Christianity). Schlaug förfasar sig över vad Lewis skriver om militärt försvar:

C.S. Lewis, som skrivit Narniaböckerna, är också ett stort namn inom den kristna rörelsen. I boken Kan man vara kristen? redovisar han att han anser att dödsstraff är okej och att kristna unga män bör få chansen att döda fiender på ett muntert och hängivet sätt.

Är detta verkligen en korrekt tolkning av Lewis? Schlaug citerar två stycken ur den översättning han har läst:

Idén om riddaren – den kristne väpnaren till försvar för en god sak – är en av de stora kristna idéerna. (-)Vad jag inte kan förstå är den sortens halvpacifism som förekommer i dag och som får folk att tycka att man visserligen måste slåss, men att man bör göra det motvilligt och som om man skämdes för det. Den känslan berövar ...

Läs mer

Mer om kristen moral

Ateistbloggen har svarat på det jag skrev angående grunden för kristen moral. Här följer mina kommentarer:

  1. Angående DCT och den externa morallag Ateistbloggen (härefter kallad AB) hävdar måste existera samt min ”lösning” så tror jag att AB har missförstått mig. Jag säger inte att Guds natur gör hans befallningar sanna på det sätt AB beskriver (min ”lösning” har inget med Eutyfrons dilemma att göra). Vad jag säger är att det ingår i vad Gud är att hans befallningar är ”normativt sanna”. Någon extern morallag behövs inte för det, lika lite som det behövs en extern lag som säger ”Gud existerar” för att Gud ska kunna existera. Det vore intressant om AB kunde referera till någon filosof på akademisk nivå som har utvecklat ”det måste finnas en extern morallag”-hypotesen.

  2. Om man slarvläser det jag skrev så kan man förmodligen dra slutsatsen att jag menar att ”eftersom gud är omniscient och ...

Läs mer

Är det en människa?

Är abort etiskt riktigt? Är det varje kvinnas rättighet att avgöra om hon vill ta död på barnet eller inte? Och så vidare.

Båda ovan nämnda frågeställningar står och faller med följande fråga: Är det en människa?

Om ja, då är det tveklöst så att abort är etiskt oförsvarbart. En människa i 0-22 veckors ålder måste, om det är möjligt att gradera sådant, vara så oskyldig som en människa någonsin kan vara. Och att döda en oskyldig människa, det kan aldrig vara rätt.

Om nej, då undrar jag vad som definierar en människa? Om ett barn som föds i 21:a veckan är en människa, kan då ett ofött barn, fram till 22 veckors ålder, inte vara en människa? Det verkar inte särskilt logiskt.

Jag kan inte se ett enda skäl till varför det skulle vara barnets ålder som definierar huruvida det är en människa. Inte heller kan jag se ...

Läs mer