Tro och tänkande


Eftertanke är inte farligt

Mer om värdesubjektivism

Logografen har svaratmitt inlägg om värdesubjektivism. Läs gärna hans svar innan du läser vidare.

Det var den självutnämnda apologeten Andreas på bloggen My Enemy som till min intellektuella hungers stora sorg bestämde sig för att bemöta mina argument. Och på ett ganska raffinerat och uppbyggligt vis därtill. Jag kan redan efter detta ringa antal rader förtälja att argumenten som anförts emot mina är inkorrekta och sålunda behöver ingen av mina sympatisörer känna oro.

Jag är alltså självutnämnd apologet? Tja, jag antar att det beror på vad man menar när man säger ‘apologet’. Själv skulle jag nog säga att en apologet är någon som sysslar med att försvara tron (i det här fallet kristen tro) och således är alla som sysslar med trons försvar per definition apologeter. Utifrån detta har jag svårt att se vad frasen ”självutnämnda apologeten” har för funktion i det citerade stycket ovan. Jag är inte ...

Läs mer

Värdesubjektivism och ett par invändningar mot kristen moral

Jag behöver oftast något att reagera på för att jag ska bli motiverad att skriva. Idag är inget undantag. Logografen skriver:

Den historiskt sett vanligare anledningen till att beskylla ateister och ateism för ondska har varit att ateister genom att frånsäga sig Gud också frånsäger sig moralen då den av religiösa anses grundad i Gud. Ateism leder sålunda till omoraliskt beteende och dekadens, för varför skulle någon för vem moralen inte har någon objektiv grund bry sig om att handla enligt en moralisk praxis?

Frågan är dock formulerad på ett, för teisten, icke-representativt sätt. Det vill säga, teisten ifrågasätter knappast huruvida en någorlunda genomtänkt ateist har orsak att bry sig om en moralisk praxis. Ifrågasättandet gäller istället huruvida ateisten har orsak att bry sig om att handla enligt den korrekta moraliska praxisen, vilken i en kristen världsbild är objektiv och, som sagt, grundad i Gud.

Här kan det nog vara ...

Läs mer

Jesus, tomtar, troll och älvor - samma sak? You bet!

William Lane Craig beskriver läget i Europa:

European thought life is so deeply post-Christian, so secularized, that the gospel message cannot even be heard as an intellectual viable option by most university students. [...] To tell people to believe in Jesus Christ is like telling them to believe in leprechauns or faeries. [...] The United States still has a strong residue of Christian culture and values that makes evangelism easier in this country [USA]. And one of the purposes of apologetics that transcends your personal evangelistic contact is the broader cultural context in which we live. [...] Having robust Christian apologetics helps to shape our culture, so that we live in a cultural milieu in which the gospel can still be heard as an intellectual viable option.

(Källa: Apologetics, Reason, Faith and Philosophy del 3 och 5)

Jag önskar att fler kristna i Sverige och Europa insåg detta.

Läs mer

Fem skäl att tro att Gud existerar

Det här var en, i mitt tycke, riktigt bra presentation av några av de vanligaste/viktigaste skälen till att tro att Gud existerar. Med tanke på att videon inte är längre än 10 minuter så är den givetvis inte heltäckande på något sätt, men likväl en bra sammanfattning.

Läs mer

Mer om tolerans och att lägga sig i

Fredrik har svaratmina kommentarerhans kommentarer angående ”Family Day”. Större delen av hans svar finns i en kommentar till mitt inlägg och den har jag redan svarat på. Jag tänker mig dock, efter att ha läst hela Fredriks svar, att jag kanske behöver förtydliga ett par saker.

Fredrik skriver:

Jag måste ha uttryckt mig bristfälligt om budskapet inte gick fram i min artikel så jag får väl vara tydligare: Att vilja förbjuda andra människor att leva sina liv enligt sina egna värderingar så länge ingen kommer till skada är intolerant.

För det första så var min intention inte att försvara allt vad ”Family Day” står för. (Jag har inte koll på exakt allt ”Family Day” går ut på. Och jag har nästan ingen koll alls på lagstiftningen i Italien.) Det jag skrev handlade om citatet från Fredrik (”Varför ska kristna lägga sig i hur andra lever?” osv ...

Läs mer

Lägga sig i hur andra lever?

Fredrik Bendz skriver ett par korta kommentarer om ”Family Day”. Han skriver bl.a. följande:

Vad protesterna handlar om är helt enkelt att kyrkans män (och kvinnor) inte kan tolerera att andra människor lever som de själva vill! Jag försvarar alla kristnas rätt att bilda kärnfamilj, men jag försvarar också rätten för den som vill avstå, eller som vill bilda enkönad familj.

Varför ska kristna lägga sig i hur andra lever? Lev och låt leva istället! Protestera mot den religiösa intoleransen!

Det här är ett vanligt resonemang och jag ser minst två problem i detta:

  1. I alla samhällen finns det regler och normer för hur man ska leva. Det finns inget samhälle någonstans där alla människor tillåts leva som de själva vill. Det är dessutom en praktisk omöjlighet. En människa kan vilja leva på ett sätt som i praktiken inskränker andra människors möjlighet att leva som de vill. Ett samhälle ...

Läs mer

Mer om fri vilja

Jag ramlade över ett blogginlägg idag som handlar om den fri viljan. Eller, tja, snarare om den ofria viljan eftersom att författaren menar att den fria viljan är en illusion. Även om jag inte håller med, vilket jag snart kommer till, så är det väldigt kul att se att det finns folk som drar konsekventa slutsatser utifrån den världsbild dom bejakar.

Vad skulle då ”fri vilja” innebära i praktiken? På grundläggande, fysikalisk nivå? Jo, det skulle innebära att vår vilja eller vårt medvetande kan ändra på de fysikaliska lagarna. Hur menar jag då? Jo, vi upplever i vårt medvetande att vi har en mängd olika val vi kan göra. Tänker vi efter så känns det som vi kan göra precis vad vi vill. Men hjärnan är en fysikalisk tillståndsmaskin. Den kan inte göra något som inte är summan av de ingående delarna.

Det här är intressant. Jag håller förvisso med ...

Läs mer

Sturmark vill frälsa mig

Humanisternas ordförande Christer Sturmark har svaratAnders Björnssons debattartikel. Retoriken är sig lik. Negativt laddade ord som ”vidskepelse” kombineras med exempel på hur hemsk religionen är – och all form av religion buntas såklart ihop i samma fack. Jag kan inte se det förnuftiga i det, trots att förnuftet enligt egen utsago är en betydande ingrediens i ”Humanismen” (med stort ”H”).

Precis samma typ av generaliserade skulle kunna användas mot all icke-religion. Allt man behöver göra är att nämna några groteska exempel på hemskheter som har utförts i någon icke-religiös ideologis namn. Därefter kan man bunta ihop all icke-religion och säga: ”Se där, så hemsk icke-religionen är!” Men är det ett bra argument? Inte alls. Det är precis lika kasst som antireligionargumentet baserat på generalisering.

Sturmark skriver vidare:

Den religiösa vidskepelsen betraktades som ovärdig den förnuftiga människan.
Det är denna idétradition som Humanisterna förvaltar i dag. Om detta tycks Björnsson ...

Läs mer

"Gud finns inte!" — ett kunskapsanspråk

Jag vet inte hur många gånger jag har hört folk, som påstår sig veta att Gud inte existerar, motivera detta med att det inte finns några bevis för Guds existens. Problemet är bara, vilket dessa till synes inte har förstått, att frånvaro av bevis inte bevisar frånvaro.

Vi tar det igen: Frånvaro av bevis är inte synonymt med bevis på frånvaro.

Om jag inte kan hitta ett enda bevis på att du förra helgen, mitt ute i skogen, sjöng Pontares ”När vindarna viskar mitt namn”, har jag då bevisat att du inte gjorde det? Självklart inte! Att jag inte hittar några bevis kan ha alla möjliga orsaker. Jag kanske är usel på att leta bevis, bevisen kanske är oerhört svåråtkomliga, bevisen kanske till och med är helt eliminerade... och så vidare.

Av detta följer att en utsaga som ”Gud finns inte!” inte är berättigad bara för att det, i någons ...

Läs mer

C.S. Lewis förespråkar att döda muntert och hängivet?

Birger Schlaug har läst C.S. Lewis bok Kan man vara kristen? (originaltitel: Mere Christianity). Schlaug förfasar sig över vad Lewis skriver om militärt försvar:

C.S. Lewis, som skrivit Narniaböckerna, är också ett stort namn inom den kristna rörelsen. I boken Kan man vara kristen? redovisar han att han anser att dödsstraff är okej och att kristna unga män bör få chansen att döda fiender på ett muntert och hängivet sätt.

Är detta verkligen en korrekt tolkning av Lewis? Schlaug citerar två stycken ur den översättning han har läst:

Idén om riddaren – den kristne väpnaren till försvar för en god sak – är en av de stora kristna idéerna. (-)Vad jag inte kan förstå är den sortens halvpacifism som förekommer i dag och som får folk att tycka att man visserligen måste slåss, men att man bör göra det motvilligt och som om man skämdes för det. Den känslan berövar ...

Läs mer