Tro och tänkande


Eftertanke är inte farligt

Naturvetenskapen inte dogmatisk?

I Illustrerad Vetenskap nummer 2/2007 finns en artikelserie med titeln ”Kunskap mot tro” som huvudsakligen är ett försök att förklara varför ”Intelligent Design” inte är en godtagbar förklaring till människans ursprung.

I inledningen skriver man följande:

I flera århundraden kämpade kristendomen och vetenskapen om den sanna världsbilden, tills tro och vetenskap slutligen blev två helt skilda begrepp. Så måste det vara, om vi skall lära oss mer om världen omkring oss. (s 68)

Som vanligt förutsätts vi gå med på (1) att kristendomen är ekvivalent med Katolska kyrkan under medeltiden och (2) att vetenskap har patent på sanningen och att vad som är sant och inte kan avgöras med frågan ”Är det vetenskapligt?”. Problemet med det första är att det är en felaktig och orättvis generalisering. Problemet med det andra är att det är självmotsägande.

Om vetenskapen är den enda vägen till sann kunskap, hur kan då påståendet ”vetenskapen ...

Läs mer

Terminatorparadoxen och lite annat

Jag såg Terminator 2 igår. Hade inte sett den på hur länge som helst. Den var nästan lika bra som förra gången, förutom att jag den här gången störde mig stenhårt på det motsägelsefulla tidsresesnacket. Jag ska försöka förklara vad jag menar.

Storyn är i korta drag att AI-maskiner (Skynet) tar över världen 29:e augusti 1997 genom att avfyra kärnvapenmissiler som dödar merparten av mänskligheten. Överlevande människor bildar en sorts motståndsrörelse, för vilken John Connor blir ledaren. År 2029 är tidsresor möjliga och maskinerna skickar då en ”terminator” (en avancerad robot) till början av 1990-talet för att döda John Connor innan han hinner bli ledare för motståndsrörelsen. John Connor själv (2029) skickar dock också en ”terminator” till början av 1990-talet, fast med uppdraget att skydda honom mot den som är skickad för att döda honom.

Det finns flera problem här, men det mest uppenbara är följande: Om John Connor ...

Läs mer

Jakten efter lycka

Jag läste precis en artikel om lycka, författad av J.P. Moreland. Han skriver bland annat följande, om varför antalet depressioner har ökat:

When people live for pleasurable satisfaction, they become empty selves and, because God did not make us to live for “happiness”, their lives fall apart. Professor Martin Seligman has spent his career studying happiness. In the late nineteen eighty’s, Seligman noted that with the baby boom generation, Americans experienced a ten-fold increase in depression compared to earlier generations. [...] To our knowledge, Seligman is not a Christian, but his insights read like they came from Holy Scripture! He claimed that the cause of this epidemic was the fact that baby boomers stopped imitating their ancestors and seeking daily to live for a cause—God, family, one’s country—bigger than they and, instead, spent from morning to night trying to live for themselves and their own pleasurable ...

Läs mer

Har Sturmark missat Guds självexistens?

Jag vet inte om ni följer debatten mellan Stefan Gustavsson och Christer Sturmark i CredoAkademins forum. Jag gör i alla fall det. Med stort intresse dessutom. I sitt senaste inlägg skriver Sturmark något som förvånade mig:

Du [Gustavsson] frågar retoriskt: ”Hur kan något av sig själv bli till? Kräver inte övergången från icke-existens till existens en orsak?”, och hänvisar till Kalam-argumentet. Detta håller inte. Om något kallat ”Gud” orsakade världen (till exempel genom Big Bang), så uppstår omedelbart följdfrågan: Vad orsakade Gud? Och vad orsakade det som orsakade Gud? Grundproblemet flyttas bara bakåt i orsakskedjan, och resonemanget saknar därmed förklaringsvärde.

Sturmark har tydligen inte teologisk/religionsfilosofisk koll i den utsträckning jag trodde. Åtminstone verkar det inte så med tanke på ovanstående. Läran om Guds självexistens är ju, tänker jag mig, ganska grundläggande. Men att Sturmark frågar ”Vad orsakade Gud?” och hävdar att den frågan slår hål på Kalam visar att ...

Läs mer

Skolmassaker, nazism, humanism, moral och lite annat

Fredrik på Ateistbloggen har kommenterat socialdemokraten Adrian Kabas blogginlägg om skolskjutningen i Finland. I Fredriks kommentar finns ett par påståenden jag vill kommentera.

Den socialdemokratiske Malmöpolitikern Adrian Kaba frågar om dådet var “Socialdarwinistisk terrorism?” och försöker på något sätt göra Humanisterna ansvariga för spridningen av denna anti-Humanistiska människosyn.

[...]

Kaba försöker också göra ateismen ansvarig på något vänster, och hävdar att ateismen är ansvarig för nazismen och kommunismen. Han för här samma osakliga argumentation som man annars mest ser från fundamentalistiskt kristet håll. Sanningen är ju den att nazismen var en kristen lära som förespråkade en “positiv kristendom” i sitt partiprogram och att Adolf Hitler skydde såväl ateismen som materialismen som pesten.

Det här är intressant. När vissa element i den Humanistiska ideologin dyker upp i ett negativt sammanhang, i det här fallet i Pekka-Erics (mördarens) världsbild och människosyn, då ligger fokus på skillnaderna. Pekka-Erics människosyn var förstås anti-Humanistisk på grund ...

Läs mer

En känga till kyrkan och ett 'case' för apologetik

Stefan Gustavsson träffar mitt i prick angående Dawkins och den nya ateismen, men precis lika träffsäker är kängan till kyrkan:

Här finns det anledning till självkritik för oss som är kristna, som i hög grad abdikerat från det intellektuella samtalet och låtit naturalismen ta plats som den självklara utgångspunkten i vår kultur. Abdikationen har skett på flera sätt. Ett sätt har varit att anpassa tron till naturalismen. Den liberala teologin, som förnekar så mycket av det övernaturliga, är exempel på det. Ett annat sätt har varit att ignorera frågorna. Väckelserörelserna, både inom och utom den lutherska kyrkan, har fortsatt att i hög grad predika som om paradigmskiftet i vår kultur från gudstro till naturalism aldrig ägt rum.

Den välkände teologen Pannenberg säger i ett sammanhang:

Sekulariseringens största triumf ligger i den vitt spridda demoraliseringen bland präster och teologer, vilka förväntas proklamera och uttyda evangeliets sanning men som bedrar sig själva ...

Läs mer

Mer om affischerna i tunnelbanan

RFSL Stockholm för fram ett ganska märkligt argument angående ”Bevara äktenskapet”-affischerna:

I Stockholms tunnelbana pågår just nu en kampanj med devisen ”Bevara äktenskapet.nu”. Bakom denna annonskampanj står Evangeliealliansen med syfte att bevara kärnfamiljen och det traditionella äktenskapet som det ser ut idag. Parollen är ”mamma, pappa, barn”. Annonsfirman tycker att det är helt OK att ha åsiktsreklam av detta slag. Det tycker inte RFSL Stockholm!

Hur skulle det uppfattas till exempel med åsiktsreklam om judar, om muslimer etc? Anmärkningsvärt är dessutom att SL kan tillåta denna typ av kampanj! Är inte tunnelbanan till för alla???

Notera frasen ”det traditionella äktenskapet som det ser ut idag”. Vad är det traditionella äktenskapet? Svar: Det är äktenskapet såsom det har sett ut i historien: man och kvinna, och i de flesta fall också barn. Även om vi beslutar oss för att definiera om äktenskap till att betyda något annat än vad ...

Läs mer

Hymla inte om den dubbla utgången!

I senaste numret av EFS Norrbottens tidning Vårt Missionsblad skriver Krister Berg, EFS-präst, följande:

[...] Än finns det många sådana idéer. En känd amerikansk bokserie, ”Left Behind”, har nu filmats i samma thrillerstuk som ”Som en tjuv om natten”. Den visas nu för kyrkliga ungdomsgrupper landet runt. Undra vad EFS:are skulle tycka om vi visade de filmerna på sommarens konfirmandläger? Eller lär ut att de ickekristna på lägret kommer till helvetet? Vill vi verkligen ha det så? Är det en bra pedagogik? Är det meningen att vi ska läsa NTs texter så att vi skrämmer människor till omvändelse? Var det så Jesus hade tänkt? Var det för att lära människorna att helvetet har brinnande eldar där icke omvända människor skall brinna och plågas om man inte ”väljer” att inte tro? Det vore bra att får höra hur föräldrar till barn i konfirmationsåldern vill ha det. Men även ni som troget ...

Läs mer

Bevara äktenskapet, yttrandefrihet och tolerans

Jag brukar inte bry mig om så kallade upprop. Och jag har hittills inte brytt mig om Bevara äktenskapet-uppropet. Jag antar att det beror på min något pessimistiska inställning till dylika saker. Ett namn på en lista gör väl ingen skillnad, eller?

Men nu har jag faktiskt skrivit på. Efter att ha läst en massa irrationella, ogenomtänkta och rent av riktigt dumma kommentarer angående affischkampanjen på tunnelbanan kunde jag inte låta bli.

Jerry Adbo, RFSL, säger t.ex. att det är ”osmakligt” och att det är ”förskräckligt att den här typen av kampanj tillåts i det offentliga rummet.” Och ett antal bloggare har också, med några glädjande utantag, förfasat sig med samma entuiasm. Ni vet, Sverige är ju ett demokratiskt och fritt land, och därför ska minsann bara vissa åsikter tillåtas!

Affischerna innehåller texten ”Bevara äktenskapet” samt ”Mamma Pappa Barn”, vilket naturligtvis är oerhört stötande! När jag själv upptäckte att ...

Läs mer

Om religion är ett evolutionärt "misstag" så har ateismen ingen framtid

Alan Jacobs gör ett intressant tankeexperiment angående påståendet att religion är ett evolutionärt ”misstag”. Jag citerar hans sammanfattning (men läs gärna hela artikeln):

So here’s where I’m headed with this thought experiment: if the evolutionary account of religious belief that many atheists are now promoting is correct, then atheists don’t have much of a future. Their own arguments, plus some elementary demographic data, show that their position cannot become dominant. The only real chance that atheism has to flourish is if it’s wrong. If the Christian anthropology, for instance, happens to be true, then we will expect people to rebel against God, to act in violation of his will. But we will also expect them not to want to admit that that’s what they’re doing. So they will try to argue that their actions, however sinful, however violent, intolerant, and cruel, are somehow in ...

Läs mer