Fredrik har svaratmina kommentarerhans kommentarer angående ”Family Day”. Större delen av hans svar finns i en kommentar till mitt inlägg och den har jag redan svarat på. Jag tänker mig dock, efter att ha läst hela Fredriks svar, att jag kanske behöver förtydliga ett par saker.

Fredrik skriver:

Jag måste ha uttryckt mig bristfälligt om budskapet inte gick fram i min artikel så jag får väl vara tydligare: Att vilja förbjuda andra människor att leva sina liv enligt sina egna värderingar så länge ingen kommer till skada är intolerant.

För det första så var min intention inte att försvara allt vad ”Family Day” står för. (Jag har inte koll på exakt allt ”Family Day” går ut på. Och jag har nästan ingen koll alls på lagstiftningen i Italien.) Det jag skrev handlade om citatet från Fredrik (”Varför ska kristna lägga sig i hur andra lever?” osv).

För det andra så handlade protesterna, vad jag förstår, inte om att förbjuda någon att leva enligt sina värderingar. Vad det däremot handlade om, tror jag, var att staten även fortsättningsvis ska erkänna och privilegiera kärnfamiljens unika status – och det man protesterade mot var motsatsen till detta.

Är detta intolerant? Det beror helt på hur man definierar ordet samt hur mycket man generaliserar. Det sistnämnda handlar om huruvida man identifierar olika familjetyper som just olika eller om man betraktar dessa som ”samma sak”.

För det tredje så anser jag det vara alla människors rätt att ha åsikter även i moralfrågor och uttrycka dessa, och således ”lägga sig i” hur andra människor lever. Det betyder att jag anser att både Fredrik och kristna har rätt att ”lägga sig i” hur folk lever. Som jag skrev tidigare så gillar jag demokrati och yttrandefrihet.

Vidare så anser jag att tolerans inte är synonymt med att hålla käft angående någons tro eller moral, om man uppfattar den som felaktig, utan att tillåta denne ha och leva efter sin tro och moral (inom rimliga gränser) trots att man anser den felaktig. Man kan således inte vara tolerant mot någon utan att anse att denne någon tror/tycker/handlar felaktigt. ”Tolerans” mot någon som man tycker handlar rätt, det är inte någon tolerans värd namnet.