Hur noggrann var Jesus när han talade offentligt? Jag tror att han var mycket noggrann och jag tror att också vi bör eftersträva att vara noggranna om vi säger oss vilja följa honom.

Så, nu vet ni vad jag tror om det, men i vanlig ordning tänker jag inte bara berätta om mina mentala tillstånd, utan jag tänker givetvis argumentera för att det jag tror är sant också är sant.

Här kommer argumentet:

(1) Innehållet i Jesu budskap, så som det förmedlas i evangelierna, är sant. Inte bara på ett övergripande plan, utan också i detaljer.

(2) Evangeliernas författare har inte korrigerat detaljer i Jesu budskap, som var felaktiga när Jesus ursprungligen förmedlade budskapet.

(3) Ett budskap som är inte bara är sant på ett övergripande plan, utan också i detaljer, måste vara noggrant formulerat.

(4) Alltså formulerade sig Jesus noggrant när han talade.

Nu har jag inte spenderat jättelång tid med att analysera argumentet, men jag är ändå ganska säker på att den som accepterar premisserna (1-3) också måste acceptera slutsatsen (4).

När vi studerar detaljer i evangeliernas återberättningar av det Jesus sa, och tror att också dessa är viktiga och sanna, då verkar det helt enkelt otänkbart att samtidigt tro att det Jesus ursprungligen sa inte skulle ha varit tillräckligt noggrant formulerat för att förmedla dessa detaljer på ett korrekt sätt.

Men om detta stämmer och Jesus var noggrann när han talade om Gud, om sig själv och om Guds rike, då bör väl också den som säger sig följa Jesus också följa honom i detta? Om detta område skulle vara ett undantag, då måste det rimligen finnas skäl till det, men vad jag kan se finns inget sådant skäl.

En invändning skulle kunna vara att Jesus var Gud och att vi därför inte kan förvänta oss att vi ska kunna vara som honom. Denna invändning skulle dock lika gärna kunna riktas också mot många (troligen alla) andra områden där vi faktiskt betraktar Jesus som exempel och förebild, inte minst det moraliska området. På det moraliska området betraktar vi i allra högsta grad Jesus som en förebild, trots att vi själva inte har en chans att leva upp till hans moraliska perfektion.

Om vi på det moraliska området ändå menar att vi ska försöka följa hans exempel, trots att vi misslyckas, varför skulle vi då inte sträva efter att följa hans exempel även på det retoriska, kommunikativa, resonerande och undervisande området?

Följ Jesus, även när du talar om Gud!