Är abort etiskt riktigt? Är det varje kvinnas rättighet att avgöra om hon vill ta död på barnet eller inte? Och så vidare.

Båda ovan nämnda frågeställningar står och faller med följande fråga: Är det en människa?

Om ja, då är det tveklöst så att abort är etiskt oförsvarbart. En människa i 0-22 veckors ålder måste, om det är möjligt att gradera sådant, vara så oskyldig som en människa någonsin kan vara. Och att döda en oskyldig människa, det kan aldrig vara rätt.

Om nej, då undrar jag vad som definierar en människa? Om ett barn som föds i 21:a veckan är en människa, kan då ett ofött barn, fram till 22 veckors ålder, inte vara en människa? Det verkar inte särskilt logiskt.

Jag kan inte se ett enda skäl till varför det skulle vara barnets ålder som definierar huruvida det är en människa. Inte heller kan jag se något skäl till varför barnets fysiska position (ofött respektive fött) skulle definiera huruvida det är en människa. Och jag kan inte heller se något skäl till varför barnets förmåga att överleva ”på egen hand” skulle vara avgörande för huruvida det är en människa (inget litet barn överhuvudtaget överlever på egen hand).

Men vänta nu! Nu säger jag ju saker som får politiskt korrekta individer att spilla ut kaffet över tangentbordet i ren ilska. Och hur vissa ninjaturtlesfeminister skulle reagera, det ska vi nog inte ens spekulera i…

- Kvinnan ska minsann få bestämma över sin egen kropp, din intoleranta j*vel! Tyck som oss, annars är du intolerant! #¤%£€¤! IDIOT!

Mmm. Yeah. Right. Ni vet hur det kan låta. Dylika individer har dock missat min poäng, nämligen att det handlar om vad vi pratar om; huruvida det är en människa eller inte. För om det är en människa, då innebär det följande:

  1. Det ofödda barnet är inte en del av någon kvinnas kropp, utan är en fullvärdig mänsklig varelse.

  2. Eftersom att barnet är en människa så innebär det inskränkningar i rätten att bestämma över sin kropp. Jag tillåts till exempel inte bestämma över min högra knytnäve på ett sådant vis att den träffar en godtyckligt utvald individ rakt i ansiktet. Det är för de flesta självklart. På samma sätt blir det med den hypotetiska kvinnans kropp; hon har inte rätt att bestämma över den på ett sådant sätt att det leder till en människas död. Svårare än så är det inte.