Jag tillhör inte de som tänker att varenda människa skulle bli kristen om alla bara förstod vem Jesus var (eller något sådant). Jesus är och har alltid varit kontroversiell. Bibeln beskriver hur Jesus säger och gör saker som leder till negativa reaktioner bestående av alltifrån att folk slutar följa honom till att de vill döda honom. Så är det. Jesus väcker inte enbart positiva reaktioner.

Jag tycker dock att det är extraordinärt problematiskt när någon förkastar Jesus och kristen tro på basis av missuppfattningar. Och missuppfattningar finns det onekligen gott om. Jag vill därför passa på att i det följande försöka reda ut ett par sådana.

Det kan dock också vara så att man vill tro på Jesus på basis av missuppfattningar, exempelvis en föreställning om att livet kommer att bli guld och gröna skogar om man tror på Jesus. Även den typen av missuppfattningar är förstås problematiska.

Missuppfattning 1: Goda människor kommer till himlen när de dör.

Det här är en klassiker. Leif G.W. Persson gav uttryck åt den här vanföreställningen i det senaste avsnittet av Eric Schüldts podcast "60 minuter":

Jag tror att man kan hamna i både himlen och helvetet beroende på hur man skött sin jordavandring. Men jag tror att jag ska fixa det faktiskt. Jag vet andra som kommer att hamna på det motsatta stället. Gudomlig rättvisa kallas det för.

Om man skrapar lite på ytan här och funderar på vad en "god människa" är för något i denna kontext så kommer man rätt snabbt fram till att det inte kan handla om en människa som aldrig har gjort något ont, eftersom att inte ens de människor som kallas "goda människor" har levt moraliskt perfekta liv. En "god människa" är snarare en människa vars goda handlingar och intentioner i ovanligt hög grad överväger hennes onda handlingar och intentioner.

Den här tanken innebär, med andra ord, att kriteriet för att "komma till himlen" är att man i tillräcklig grad är bättre än andra människor. Den tanken har dock ingenting alls med kristen tro att göra.

Enligt kristen tro lever ingen av oss upp till Guds standard. Vi är alla syndare och står alla i moralisk skuld till Gud, för vilken vi alla förtjänar en fällande dom.

Gud har emellertid visat sin kärlek till oss i det att han själv blev människa, i Jesus från Nasaret, och sonade din och min synd, så att vi, om vi tror på och accepterar det Jesus sa och gjorde, får vår synd förlåten.

Att du eller andra människor anser att du är en "god människa" är helt irrelevant för huruvida du "kommer till himlen". Din enda möjlighet att undkomma Guds fällande dom är det som Gud själv har gjort för dig i Jesus. Det är bara Jesus som kan rädda dig.

Missuppfattning 2: Bibeln har översatts om och om igen genom historien och det vi läser i en modern bibelöversättning motsvarar därför inte den ursprungliga texten alls.

Jag vet inte varifrån denna idé kommer, men den går alltså ut på att bibeltexterna har skrivits ner på ett språk och sedan översatts till ett annat, och sedan till ett annat, och så vidare, under väldigt lång tid. Ungefär som en skriftlig och långvarig variant av viskleken.

Så har det dock inte gått till. Originalskrifterna finns visserligen inte kvar, men genom de kopior som finns bevarade finns en relativt tydlig bild av hur originaltexterna såg ut. (Nya Testamentet finns exempelvis bevarat i fler än 5 800 grekiska handskrifter och de allra flesta variationer mellan dessa är triviala och/eller handlar om detaljer.)

Att en modern bibelöversättning är en översättning av en översättning, som i sin tur är en översättning av en översättning, och så vidare in absurdum, stämmer alltså inte. Om du läser en modern bibelöversättning så läser du texter som har översatts en (1) gång och kan utgå ifrån att texten du läser är en översättning från en text som i alla väsentligheter motsvarar originaltexten.

Missuppfattning 3: Kristen tro går ut på att leva enligt vissa regler.

Att kristen tro går ut på att inrätta sitt liv efter en samling regler är helt fel. Enligt kristen tro finns det ingen som, i sig själv, lever upp till Guds moraliska vilja. Vi är alla syndare. Inte ens om du försöker allt du kan kommer du att leva upp till Guds standard - och en lista med regler hjälper inte. Du kan inte rädda dig själv.

Det är här Jesus och Guds nåd kommer in i bilden: Gud vill rädda dig från din synd och från din hopplösa situation. Det är därför Jesus kom. Det är därför Jesus dog på korset.

Kristen tro går alltså ut på vad Gud har gjort för oss. Kristen tro går ut på Jesus.

Missuppfattning 4: Så länge man tror spelar det ingen roll hur man lever sitt liv.

Denna idé kan sammanfattas så här: Eftersom att kristen tro inte går ut på att leva efter vissa regler, och eftersom att det är tron på Jesus som frälser (räddar), så kan jag därför leva precis hur jag vill.

Om föregående missuppfattning finns i det ena diket så finns denna missuppfattning i det motsatta diket. Utan att gå in alltför djupt på hur begreppet tro bör förstås i detta sammanhang så vill jag säga att tro på Jesus är något mer än att hålla för sant att Jesus är Guds son. Det handlar om tillit. Det handlar om att ta emot Jesus som Herre och låta honom ta den plats han vill och bör ha i ens liv. Det handlar om att ge sitt liv till honom. Det handlar om att omvända sig. Det handlar om att få en helt ny riktning i livet.

Den frälsande tron på Jesus har oundvikligen konsekvenser för hur jag lever mitt liv. Och om jag säger att jag tror på Jesus men inte bryr mig om vad Gud vill, och om att vända mig bort från saker i mitt liv som inte är förenliga med Guds vilja, då är det något som inte står rätt till.

Man kan kort sagt säga att ett förvandlat liv är en indikation på att den frälsande tron finns där. Så om jag använder tro på Jesus, och Guds nåd, som en licens att fortsätta leva på ett sätt som Gud inte vill att jag ska leva på, då finns det skäl att ifrågasätta om jag verkligen har lärt känna Jesus.

Missuppfattning 5: I kristen tro är målet att komma till himlen.

Dvs. målet är att jag, efter döden, ska hamna i en icke-fysisk tillvaro, som knappt har några likheter alls med den här världen, men som på något outgrundligt sätt ska innebära ett evigt tillstånd av eufori.

Den här föreställningen är ganska vanlig, även bland kristna, och den går ofta hand i hand med en föreställning om det mänskliga och det fysiska som något dåligt (vilket i sig är en gnostisk tanke, inte en kristen). Det fysiska kan i bästa fall sägas vara ett sorts "nödvändigt ont" i detta liv, men som vi lyckligtvis ska bli av med när vi "kommer till himlen".

Det är dock inte så att Gud misslyckades när han skapade materia och universum. Det är inte så att Gud misslyckades när han skapade människan som en fysisk varelse.

Det kristna hoppet är inte "himlen", utan uppståndelsen. Alltså den fysiska kroppens uppståndelse. Döden är inte slutet! Uppståndelse till evigt liv i en återupprättad fysisk skapelse i full gemenskap med Gud väntar de människor som tror på och känner Jesus. Det är det kristna hoppet, inte något diffust icke-fysiskt efterliv där vi existerar som kroppslösa halvmänniskor.

Det är inte heller så att gemenskap med Gud är ett medel för att få en hedonistisk belöning i livet efter detta. Gemenskap med Gud är liksom inte inträdesbiljetten till ett kosmiskt Liseberg där det aldrig är kö till Balder. Målet är inte ett kosmiskt nöjesfält och garanterad eufori. Målet är fullkomlig gemenskap med Gud i en återupprättad skapelse utan ondska, sjukdom och död.

Missuppfattning 6: Kristen tro är inget för mig, för jag tycker det verkar vara så tråkigt att gå på gudstjänst.

Det vore faktiskt väldigt korkat att bejaka eller förkasta kristen tro på basis av hur tilltalande man tycker att kyrklig verksamhet och gudstjänstfirande verkar vara. Den intressanta frågan är inte om en gudstjänst underhåller dig. Den intressanta frågan är om kristen tro är sann.

Om kristen tro är sann, då innebär det att jag som människa befinner mig i en mycket allvarlig situation. Och då är det knappast relevant hur kul det är att gå på gudstjänst. Det som är relevant då är att Jesus kan rädda mig. Allt annat är sekundärt.

Missuppfattning 7: Man kan få Bibeln att säga vad som helst.

Bibeln är visserligen en ganska stor samling texter av olika typ, karaktär och genre, vilket innebär att man hamnar fel om man läser den som om den vore ett e-postmeddelande från i förrgår, skrivet till mig personligen.

Men nej, bibeltexterna kan inte betyda "vad som helst" bara för att det krävs kunskap om den historiska och kulturella kontext som en text skrevs i för att man ska förstå den rätt.

Missuppfattning 8: Kristen tro är blind tro.

Jag tänker inte ägna någon större mängd energi åt detta just nu. Att beskriva kristen tro som "blind tro" är att fläta en halmgubbe och definiera den kristnes tro på ett sätt som gör att man automatiskt vinner tävlingen i rationalitet och förnuft. Problemet är naturligtvis att man då vinner mot en - just det - halmgubbe, vilket är föga imponerande.

Jag har skäl att tro att Gud existerar och blev människa i Jesus från Nasaret. Men även om inget av mina skäl och argument skulle visa sig vara giltiga så är min tro likväl inte blind eftersom att den de facto stöder sig på skäl och argument. Den svävar liksom inte fritt i luften.

(Vill du pröva mina skäl eller bara mer allmänt prata om Gud och kristen tro så är det fritt fram att bjuda på en kopp kaffe på valfri caféliknande inrättning.)