Tro och tänkande

Eftertanke är inte farligt

söndag

27

april 2008

6

KOMMENTARER

”Du må ha din moraliska kompass, men du har ingen rätt att …”

Postat av i Allmänna åsikter & funderingar, Filosofi

closeDetta inlägg skrevs för 6 år 11 månader 3 dagar sedan. Det är därför möjligt, men dock inte alls nödvändigt, att det inte längre är representativt för min position i olika frågor som eventuellt diskuteras i inlägget. Kommentera gärna om det är något som verkar konstigt.

Rick Falkvinge gillar inte internetcencur. Det gör inte jag heller. I ett blogginlägg jag råkade läsa för han dock ett väldigt märkligt resonemang:

Häromdagens morse var det en debatt om censur på TV4. Jag förstår inte riktigt hur plattnackarna tänker när de kläcker ur sig sådana här saker:

30% av sajterna som hittas när man söker på självmord är för självmord! Det måste stoppas!

För det första: om du söker på självmord, vad fan hade du förväntat dig att finna? Websajter om att sylta lingon? Reparera mopeder?

För det andra: nej, i väldigt starka ordalag – du må ha din moraliska kompass, men du har ingen rätt att använda den för att hindra andra att ta del av information. Oavsett hur osmaklig du tycker att den informationen är, så har du inte rätt att hindra vuxna människor att tillgodogöra sig kultur och kunskap.

Lägg märke till det sista stycket och vad som pågår där:

1. Rick likställer att vilja begränsa åtkomsten till suicidalpropaganda med att ”hindra vuxna människor att tillgodogöra sig kultur och kunskap” och likställer således också suicidalpropaganda med ”kultur och kunskap”. Dessa är dock inte på något sätt ekvivalenta. Som retoriskt knep fungerar kanske jämförelsen, men mer än så är det inte.

2. ”… du må ha din moraliska kompass, men du har ingen rätt att använda den för att hindra andra att ta del av information.” Med andra ord: Du får ha din moraliska uppfattning, men du har ingen rätt att låta den påverka vad andra får och inte får göra.

Det intressanta här är att just det – att du får ha din moraliska uppfattning osv. – är Ricks… vadå? Moraliska uppfattning! Och en moralisk uppfattning har man ju (enligt Rick) inte rätt att låta påverka vad andra får och inte får göra, men ändå är det precis det Rick gör när han säger ”men du har ingen rätt att använda den för att hindra andra att ta del av information”. Han sitter på den gren han nyss sågade av. Han gör precis det han säger att man inte får göra.

3. ”Oavsett hur osmaklig du tycker att den informationen är …” Helt plötsligt handlar den moraliska kompassen om en smaksak… men inte riktigt, för i nästa andetag pratar Rick om ”rätt att …” Hur ska han ha det? Om moral är en smaksak, ungefär som vilken glass man föredrar, då kan vi inte prata om rätt, utan bara om vad vi tycker om och inte tycker om.

Man kan inte blanda moralisk relativism och objektivism som Rick gör – det är ytterst inkonsekvent.

Taggar:

 • http://fredin.org/david/blog/ David Fredin

  Bra!

 • http://rickfalkvinge.se/ Rick Falkvinge (pp)

  Nja, hoppar du inte till slutsatser nu?

  För det första – ja, jag hävdar att suicidalpropaganda är en undergrupp till information. Du använder det värdeladdade ordet propaganda, men vilken information som är propaganda och inte är en värdeladdning.

  Att en vuxen människa ska få ta del av information (”kultur och kunskap” brukar jag kalla det eftersom ”information” är lite torrt), för att självständigt kunna bedöma den, anser jag är en självklarhet. Ingen vuxen människa har rätt att – utifrån sin egen moraliska uppfattning om en viss information – hindra någon annan vuxen och därför jämställd människa att ta del av och värdera den informationen.

  För det andra – det är en intressant observation att jag vill hindra någon att hindra någon på moraliska grunder, och att det i sig är att hindra någon på moraliska grunder. Det är alldeles rätt i sak. Men det är också ett upplysningsideal — att vara tolerant mot allting utom intolerans. Att värna rätten för alla vuxna människor att självständigt få bedöma, värdera och förädla information, innebär av nödvändighet att förvägra andra vuxna människor att utifrån moraliska argument strypa ett sådant informationsflöde.

  Så det är inte inkonsekvent. Det är däremot en trehundraårig idétradition.

 • http://www.JesusSidan.com Mattias J

  Visserligen handlade ju ursprungsfrågan om censur, och där kan man som sagt ha olika uppfattning.
  Dock tycker jag Rick gör ett annat märkligt antagande: att den som söker på ”självmord” söker information om att begå självmord. Många kan nog istället tänkas söka information om hur man *undviker* självmord; hur hanterar man självmordstankar, vad gör man om en närstående gjort självmordsförsök etc.

  Lösningen då är inte nödvändigtvis att censurera pro-suicid-siterna, utan utöka preventions-informationen och göra den lättare att hitta.

 • nmn

  Rick:

  Vi kan kalla det pro-suicidal information istället. Det förändrar dock inte att de två tingen inte är ekvivalenta.

  Du skriver nu: ”Ingen vuxen människa har rätt att – utifrån sin egen moraliska uppfattning om en viss information – hindra någon annan vuxen och därför jämställd människa att ta del av och värdera den informationen.”

  Ovanstående är visserligen en något annorlunda formulering, men kontentan dras med samma inkonsekvens: Ingen vuxen människa har rätt att – utifrån sin egen moraliska uppfattning – hindra någon, men likväl vill du – utifrån din egen moraliska uppfattning – hindra någon (från att hindra någon). Att det må vara ett upplysningsideal gör ingen skillnad.

  For the record, om det inte redan är uppenbart: Jag anser att du har rätt i sak när det gäller censur, men att ditt resonemang (i inlägget på din blog) har allvarliga brister.

 • http://rickfalkvinge.se/ Rick Falkvinge (pp)

  nmn:

  Intressant resonemang. Hur skulle du då argumentera för rätten att ingripa mot censurerande aktörer?

 • nmn

  Jag skulle säga att det generellt helt enkelt är moraliskt fel att censurera. Dvs, det – att det är fel – har inte att göra med att censurerande aktörer agerar utifrån en moralisk uppfattning, det är inte därför censuren är fel (om var så skulle jag själv falla i samma grop). Censuren är fel därför att det finns en objektiv moralisk norm, vilken censur generellt avviker ifrån (censur medför mer ont än gott).

  Det krävs givetvis ytterligare argumentation, men det där är – menar jag – det enda fungerande ”ramverket” för att hävda att något är moraliskt fel. Jag skulle alltså kortfattat säga att censur är fel därför att det medför mer ont än gott.

  Vidare så tror jag inte att alla begränsningar av yttrandefriheten är av ondo. Jag vet inte vad du säger om det?